Teamleader ledenvoordelen gezinsbond

Teamleader ledenvoordelen gezinsbond

GEZINSBOND
Teamleader ledenvoordelen gezinsbond
Gezinsbond is een onafhankelijke en pluralistische vzw die 230.000 leden-gezinnen in Vlaanderen en Brussel verenigt in meer dan 900 lokale afdelingen met 13.500 vrijwilligers. De Gezinsbond brengt gezinnen bij elkaar via ondermeer een uitgebreid activiteitenaanbod, verschillende vormen van dienstverlening en opvoedingsondersteuning. Daarnaast verdedigt hij de belangen van alle gezinnen op de verschillende overheidsniveaus.
Gezinsbond heeft een eigen loyalty-systeem waarmee leden-gezinnen 1,3 miljoen keer per jaar korting sparen op evenementen, bij dienstverleners, bij ruim 2.500 lokale handelaars, grote ketens en binnenkort ook bij online shops. Dit is onder andere mogelijk dankzij de inzet van meer dan 1.000 vrijwilligers en een team van 10 medewerkers binnen de dienst Ledenvoordelen. In het kader van de verdere uitbouw van deze dienst zijn we op zoek naar een leidinggevende voor de dienst Ledenvoordelen.
Opdrachten
- Dagelijks aansturen van het ganse team d.w.z. zowel de commerciële als de administratieve cel binnen de dienst. (9 personen)
- Strategisch en operationeel verantwoordelijk voor projecten waaronder de verdere digitale transformatie van de dienst.
- Mee opmaken van een meerjarenplan met als doel nieuwe voordelen aan te bieden die de tevredenheid van leden vergroten en financieel rendabel zijn.
- opmaken van de budgetten en opvolging: binnen een gegeven budget de keuzes te maken met de grootste ROI.
- Bestaande activiteiten evalueren en indien nodig bijsturen.
- Marktanalyses verrichten zowel intern als extern met continue bijsturing van activiteiten in relatie tot KPI's en ROI.
- In kaart brengen en herformuleren processen en organisatie lokale voordeelpartnerships, in nauwe samenwerking met lokale vrijwilligers en de eigen medewerkers "in het veld".
- Ontwikkelen van commerciële formules naar nieuwe voordeelpartners en – segmenten toe.
- rapporteren aan de directeur Marketing, Communicatie en Ledenvoordelen

Competenties en vaardigheden:
- Vernieuwend en oplossingsgericht denken
- Commerciële ingesteldheid: vanuit het oogpunt van zowel de leden-gebruikers als voordeelpartners .
- Peoplemanager: kan gemakkelijk eigen kennis overbrengen en medewerkers en vrijwilligers inspireren, enthousiasmeren en activeren.
- Stressbestendig: kan piekmomenten van conflicten, problemen en vragen en grote hoeveelheden taken aan.
- Strategisch en actiegericht denken (lange termijnplanning / actieplan opstellen)
- Budgetopvolging: in staat zijn om binnen een gegeven budget de keuzes te maken met de grootste ROI.
- In staat zijn om processen kritisch te herbekijken, in vraag te stellen en de optimaliseren.
- Resultaatgericht: in de samenwerking met vrijwilligers, voorpartners en andere interne diensten een win-win situatie nastreven.
De Gezinsbond biedt

- Een boeiende functie met veel autonomie in een sterk mensgerichte organisatie.
- Aandacht voor de relatie werk-gezin o.a. door flexibele werkuren en de mogelijkheid van 1 dag regulier telewerk per week.
- Verloning volgens loonbarema PC 329.01, aangevuld met extra legale voordelen.
- Plaats van tewerkstelling: maatschappelijke zetel Troonstraat 125 - 1050 Brussel

Als deze job je aanspreekt en je profiel past, stuur je sollicitatiebrief met cv naar: Personeelsdienst Gezinsbond, Troonstraat 125 1050 BRUSSEL
Personeelsdienst@gezinsbond.be en dit uiterlijk op 5 april 2019 .

Meer info?
Arbeidsvoorwaarden: Personeelsdienst@gezinsbond.be; tel 02 507 89 31
jobinhoud: Anneke Blanckaert, directeur Marketing, Communicatie en Ledenvoordelen anneke.blanckaert@gezinsbond.be; tel. 02 507 88 52

Selectiegesprekken zijn gepland op maandag 29 april voor de weerhouden kandidaten bij Gezinsbond Brussel.

Voor de Gezinsbond zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.
Brussel (Elsene)
Personeelsdienst@gezinsbond.be