Restez au courant des informations les plus importantes du secteur

Créer un compte

Business Developer i/c MICE

Business Developer i/c MICE

Visitbrussels
Business Developer i/c MICE
visit.brussels is het agentschap dat instaat voor de toeristische communicatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en heeft als doel het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen verder uit te breiden en te versterken.
visit.brussels is georganiseerd volgens 5 pijlers, met elk hun eigen doelstellingen, die zo een entiteit vormen.
De promotie- en communicatiemissie wordt enerzijds uitgevoerd via een affiniteitsmarketingstrategie, die erop gericht is om leden van doelgroepen te bereiken (strips, art nouveau/art deco, jazz, surrealisme, Europa, hedendaagse kunst, gastronomie, etc.). Anderzijds trachten we door te focussen op identiteit congresgangers, internationale verenigingen, gezinnen, de LGBTI+-gemeenschap... aan te trekken in de geïdentificeerde prioritaire markten, waarbij de sterke punten van Brussel steeds worden benadrukt.
Deze pijlers zijn:
• Culture & City Life
• Convention & Association
• Sales & Marketing
• Events
• Finance & Operations

Missie
Het Convention Bureau, binnen de afdeling Convention & Association Bureau, staat in voor de promotie van de bestemming bij de Meetings Industry, via de commerciële ontwikkeling van internationale congressen, beurzen & tentoonstellingen en de begeleiding van de organisatoren in hun Brusselse projecten. Het doel van de afdeling is om zoveel mogelijk projecten uit te voeren en door middel van de verschillende geleverde diensten de klantenbinding verder uit te bouwen. De afdeling verzorgt ook de ontwikkeling van het product "Meetings" en de verpakking van het aanbod op het niveau van de bestemming.
Rol binnen de organisatie
De Business Developer i/c MICE rapporteert aan de manager Association en de manager Convention en valt onder de directeur van het departement Destination Management Association & Convention.
Hij/zij werkt nauw samen met de teams van visit.brussels, meer bepaald Convention & Association, Sales & Marketing Culture & City Life, presales, experts (vergaderingen, projecten, producten), Market Intelligence, Press.

Doelen
1. De trends van de Centres of Excellence opvolgen - netwerken ontwikkelen en uitbreiden - de expertise binnen de Centres of Excellence versterken.
2. Proactieve aanpak van congressen, conventies, beurzen en tentoonstellingen.
3. Kwalificeer en identificeer de behoeften van de klant.
4. Het aanbod van Brussel presenteren en verdedigen.
5. Ontwikkelen van het incentives-aanbod.
6. Onderhandelen en dit omzetten in verzoeken.
7. Klantenbinding in Brussel.
8. Zichtbaarheid garanderen en de bekendheid van de bestemming verder uitbreiden.
9. Beheersing van het Brusselse MICE-aanbod en kennis van de concurrentie in Brussel.
10. Opstarten en ontwikkelen van synergie met lokale en buitenlandse actoren.
11. Initiëren van en deelnemen aan commerciële acties.
12. Bereiken van eerder gestelde commerciële doelen.
13. Het CRM up-to-date houden.
14. Deelnemen aan het strategisch plan van het Convention Bureau.

Verantwoordelijkheden en taken
• Proactief grote congressen, beurzen en tentoonstellingen met potentieel voor de bestemming identificeren, die onder andere aangebracht worden door pre-sales.
• Ontwikkeling van het incentives-aanbod.
• Het zo goed mogelijk kwalificeren en identificeren van de behoeften van de klant, zodat een sterk en kwalitatief aanbod aan de klant kan worden gepresenteerd, in samenwerking met de Meeting Experts.
• Klanten/lokale leden/verenigingen die in Brussel en België gevestigd zijn, aanmoedigen en samenbrengen om een aanvraag in te dienen.
• Het aanbod van Brussel voorstellen en vertegenwoordigen.
• De trends van de Centres of Excellence op de buitenlandse en Belgische markten volgen en deze trends kenbaar maken aan de managers, om zo strategieën en commerciële acties verder te verfijnen.
• Het ontwikkelen en versterken van diepgaande expertise binnen de geïdentificeerde "Cluster Experts". Creëren van langdurige relaties met decision-makers per Centre of Excellence.
• Onderhandelen en dit omzetten in zoveel mogelijk aanvragen voor congressen, tentoonstellingen en bedrijfsconferenties in Brussel.
• In staat zijn om uitdagingen te identificeren en creatieve oplossingen te introduceren die het verschil maken.
• Voorbereiding en organisatie van technische bezoeken.
• Klantenbinding opbouwen in Brussel, zorgen voor tevredenheid en duurzame relaties opbouwen met belangrijke klanten voor de bestemming. Zorgen voor een professionele opvolging van de activiteiten van de klant tijdens (onthaal van evenementen) en na evenementen (follow-up van de feedback na het evenement).
• Zorgen voor de zichtbaarheid en bekendheid van de bestemming op de lokale en buitenlandse markten door proactieve en gerichte commerciële acties uit te voeren, met inachtneming van de normen van visit.brussels.
• Het Brusselse aanbod (hotels, congrescentra, PCO, DMC...) kennen voor elke MICE-aanvraag vanaf 10 personen en op de hoogte blijven van nieuwe trends op de markt, evenals het "meetings"-aanbod van de belangrijkste concurrerende steden.
• Het samenbrengen van lokale actoren om een impactvol, gevarieerd en coherent aanbod te creëren en synergie en partnerschappen met lokale en buitenlandse actoren (publieke en private) uit te werken die de positie van Brussel versterken. Transversaal samenwerken en communiceren met de verschillende diensten van visit.brussels enerzijds en anderzijds met de andere gemeenschappen op basis van buitenlandse markten, om gezamenlijke acties uit te voeren die de hoofdstad promoten.
• Initiëren van en deelnemen aan commerciële acties in België en in het buitenland, sterk zijn in het aanbrengen van nieuwe voorstellen.
• Het bereiken van de eerder door de manager Convention Bureau vastgestelde commerciële doelen, waarbij de persoonlijke resultaten enerzijds en de resultaten van de afdeling anderzijds in het oog worden gehouden, om de commerciële acties en/of strategieën eventueel bij te sturen.
• Het onderhouden en actualiseren van het CRM. Zorgen voor de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de database. De resultaten analyseren op basis van rapporten en statistieken over bijvoorbeeld omzet, overnachtingen en omrekeningskoersen (vooraf gedefinieerde KPI's).
• Deelnemen aan het strategisch plan om de positionering van Brussel als erkende vergaderbestemming te versterken. De Business Developer is verantwoordelijk voor een aantal onderdelen van het actieplan. De verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat de doelstellingen van de verschillende acties binnen een bepaald budgettair kader worden bereikt.
• Financieel beheer: zorgen voor een strikte opvolging van de uitgaven voor de projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Zorgen voor een correcte rapportering van de projectrekeningen en elke afwijking van de uitgaven voorkomen.
• Overheidsopdrachten: verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de procedure bij overheidsopdrachten wat betreft zijn/haar projecten, en zorgen dat alle uitgaven worden verricht in overeenstemming met de wet inzake overheidsopdrachten.

Profiel
• In het bezit van een bachelor- of masterdiploma.
• Minimaal 3 jaar ervaring in een sales- of projectmanagementfunctie.
• Ervaring in de vergaderbranche of verenigingssector is een pluspunt.
• Goede kennis van de courante computertoepassingen.
• Perfect drietalig (FR/NL/EN).
• Gepassioneerd door Brussel.
• Bereid te reizen op verzoek van de manager en/of de directie en volgens de behoeften van de afdeling.

Soft Skills
• Autonoom & teamplayer.
• In staat te luisteren, te communiceren en te onderhandelen.
• Dynamische, proactieve & creatieve houding.
• Flexibel & hands-on.
• Methodisch, georganiseerd & rigoureus.

Ons aanbod
• Contract van onbepaalde duur, fulltime.
• Aantrekkelijk salarispakket.
• Maaltijdcheques.
• Groepsverzekering.
• Een werkplek in het hartje van Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
• Interventie in de kosten van het reizen van huis naar het werk.
Brussel
Sollicaties moeten worden verzonden voor 05/08/2019 naar apply@visit.brussels