Restez au courant des informations les plus importantes du secteur

Créer un compte

Product Manager (M/V)

Product Manager (M/V)

STIB - MIVB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Product Manager (M/V)
Als Product Development Specialist bestaat je opdracht erin het concept en de strategie voor de implementatie van het MaaS-product (Mobility as a Service) bij de MIVB en de andere mobiliteitsvormen te bepalen, op basis van de behoeften van de klanten van de MIVB. De implementatie ervan sturen vanaf de eerste stappen van het minimum viable product en toezien op de ontwikkeling en geleidelijke verrijking ervan met inachtneming van de fundamentele aspecten (kwaliteit, kosten, deadlines) en de verwachtingen en behoeften van de belanghebbende partijen. De effecten ervan monitoren.

Je voornaamste taken zijn:

• De evoluties in de sector van het openbaar vervoer, de digitalisering en het steeds grotere belang van de nieuwe mobiliteitsvormen (o.a. dienstenmobiliteit en gedeelde mobiliteit) in de westerse wereld in het algemeen en in Brussel in het bijzonder opvolgen en begrijpen.
• De evoluties van de gedragingen en verwachtingen van onze huidige of toekomstige klanten opvolgen en begrijpen, met name op basis van de werkzaamheden van het Customer Insights team.
• De behoeften en verwachtingen ter zake van de klanten bepalen, ongeacht of ze de producten en diensten die al door de MIVB aangeboden worden gebruiken en ongeacht of het om de huidige of toekomstige situatie gaat.
• Op basis hiervan, het (of de) MaaS-product(en) van de MIVB bepalen voor de verschillende klanten (B2B en B2C) en de onderlinge verbanden tussen de samenstellende delen organiseren/structureren.
• De samenwerkingen en partnerschappen ontwikkelen die nodig zijn voor de implementatie van het MaaS-product van de MIVB: met de MaaS Program Manager, de verschillende interne partners (voornamelijk entiteiten van SMN, IS en S&I) en externe partners (andere operatoren, besturen, kabinetten, ...), ...
• Voor de divisie Sales, Marketing & Network, de acties leiden die te maken hebben met de lancering van de experimenten 'bus op aanvraag' en 'zelfrijdende shuttles' en andere toekomstige experimenten, en de link met de verschillende beroepen van de divisie verzekeren.
• De rapportering met betrekking tot de implementatie van MaaS bij de MIVB en de andere experimenten inzake nieuwe mobiliteitsvormen opvolgen, analyseren en samenvatten. De relevante elementen ervan doorgeven aan de betrokken diensten en organen (sponsor van het project, MaaS board, interne en externe partners, ...).


Gevraagd profiel

• Je hebt een universitair diploma of een diploma van het hoger onderwijs van het lange type
• Ten minste 5 jaar beroepservaring in een activiteitssector die rechtstreeks verband houdt met de functie
• Je hebt een ervaring op het vlak van productmarketing
• Je hebt interesse in mobiliteit en het vervoer van personen in een stadsomgeving
• Je hebt interesse in de nieuwe communicatietechnologieën, digitalisering, ...
• Nieuwsgierigheid, creativiteit en kritische ingesteldheid
• Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Frans, het Nederlands en het Engels
Bruxelles
https://jobs.stib-mivb.be/jobs/product-development-specialist-maas-et-nouvelles-formes-de-mobilite-hf-f1?locale=nl