Brand Manager

Brand Manager

Ethias
Brand Manager
•U ontwikkelt pertinente communicaties (acties/campagnes 360° impacterend en innoverend) in functie van de vooropgestelde objectieven, de doelgroepen, de producten/oplossingen, de kalender en het beschikbare budget, via een coherent plan off & online en een optimale media mix (TV, radio, affichering, pers, bannering, outbound calls, huis-aan-huis, etc.)
•U draagt bij aan het begrijpen van de doelgroepen en markten
•U informeert en mobiliseert alle nodige personen voor het opstellen en optimaal uitwerken van de te ondernemen acties (CRM, distributie, etc)
•U analyseert en volgt de resultaten op van elke actie opdat de objectieven behaald worden en de nodige aanpassingen kunnen gebeuren.
•U anticipeert op de trends en u schoolt zich voortdurend bij over nieuwe marketing-en communicatietechnieken, alsook de evolutie van de mediawereld.
•U respecteert de budgetten en de termijnen in functie van de jaarlijks opgestelde objectieven
•U beheert en daagt de externe partenariaten uit zoals creatieve agentschappen & media
Wallonië
jobs.ethias.be