Campaign Coordinator Tournée Minérale (M/V)

Campaign Coordinator Tournée Minérale (M/V)

Stichting tegen Kanker
Campaign Coordinator Tournée Minérale (M/V)
Contract van bepaalde duur of Freelance

We zijn op zoek naar een medewerker om de continuïteit te verzekeren van de campagne Tournée Minérale. De opdracht start in augustus 2018 en loopt af in eind maart 2019.

Doel

Onder toezicht van de Manager Communicatie, de campagne Tournée Minérale coördineren van Stichting tegen Kanker.

In het kader van het projectbeheer, toezicht houden op de procedure en op de opvolging zowel intern als met de externe partners.

Een campagneplan voorstellen voor Tournée Minérale, rekening houdend met de volgende restricties:

- de verhoogde zichtbaarheid van Stichting tegen Kanker verzekeren;
- de budgettaire kosten beperken
- de sponsoring verhogen in samenwerking met de verantwoordelijken van de Corporate partners.

Taken & Verantwoordelijkheden

Optreden als Campaign Coordinator:

Op basis van de laatste jaren, een campagneplan voorstellen voor Tournée Minérale 2019 rekening houdend met de restricties (met name budgettair, sponsoring, zichtbaarheid van de Stichting) door KPI’s en SMART doelen voor te stellen.
De externe partners informeren en ermee samenwerken (agentschap, VAD partner, …).
De meest optimale communicatie “Above the Line” verzekeren: planning en media-aankoop met externe partners.
De dagelijkse opvolging van de campagne verzekeren.

Projectbeheer

Optreden als projectleider:

De nodige competenties identificeren om de campagne uit te voeren en die voor-leggen aan de Steering Comité;
De projectfiche opstellen, doelen, KPI’s en het nodige budget bepalen;
De werkplanning voorbereiden en de opvolging verzekeren;
Meetings organiseren voor de opvolging van het project;
Het toegekende budget respecteren;
De debriefing organiseren en het finale verslag voorleggen aan de Steering Comité
Regelmatig verslag geven aan de Steering Comité

Profiel:

Minstens een Bachelor in Communicatie of Marketing
Tweetalig NL-FR
3 jaar ervaring in communicatie, ontwikkeling en projectbeheer van campagnes
Ervaring in projectbeheer is een troef
Zeer goede kennis van Microsoft Office en Outlook. Liefst ook kennis van CMS online.
Teamplayer en resultaatgericht
Zin voor structuur
Oplossingsgericht

Stichting tegen Kanker biedt u:

Een uitdagende en gevarieerde functie bij een van de grootste stichtingen met een belangrijke maatschappelijke bijdrage.
Kansen om bij te leren, jezelf te ontwikkelen en initiatief te nemen.
Werken in een organisatie waar de mens en de levenskwaliteit centraal staan.
Een aantrekkelijke vergoeding, met diverse extralegale voordelen.
Brussel
Human Resources: jobs@stichtingtegenkanker.be