Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Directeur Netwerken

Directeur Netwerken

CD&V (Unitas vzw)
Directeur Netwerken
CD&V is een politieke partij met oplossingen waarbij de mens centraal staat. Wij willen vooruitgang tot stand brengen en aan een toekomst werken die duurzaam en welvarend is voor iedereen. Onze drie speerpunt thema’s zijn Zorg & Sociaal Beleid, Ondernemerschap & Vrij Initiatief en Ethiek & Duurzaamheid. Wij realiseren dit samen, als enthousiaste partner van gezinnen, ondernemers en verenigingen vanuit een christendemocratische inspiratie.
Wil je mee aan het roer staan om deze vooruitgang tot stand te brengen? Op ons partijsecretariaat in de Wetstraat 89 (WET 89) zijn we op zoek naar een enthousiaste Directeur Netwerken die mee de motor is van deze beweging bij CD&V.
De Directeur Netwerken is verantwoordelijk voor het uitbouwen van een echte community van leden, sympathisanten en geregistreerde kiezers, voor het aantrekken van nieuwe prospects, en voor het dynamiseren van de beweging.

VOORNAAMSTE TAKEN
- Ontwikkelt de strategische visie en het beleid van CD&V met betrekking tot netwerken, vertaalt deze in een strategie met concrete plannen en zorgt ervoor dat de geplande acties worden uitgevoerd.
- Begeleidt de transitie van partij naar een dynamische beweging van sympathisanten, geïnteresseerden, leden, ambassadeurs, vrijwillige medewerkers en geregistreerde kiezers; een beweging die de burger zelf opzoekt.
- Bouwt een effectieve en geïntegreerde samenwerking uit tussen WET 89 (partijsecretariaat) en de afdelingen en geledingen.
- Bouwt netwerken uit met leden, partners en alumni waarmee snel en efficiënt in dialoog kan worden getreden.
- Recruteert nieuwe leden en bouwt de CD&V leden community verder uit op basis van vernieuwde concepten van lidmaatschap.
- Inspireert, leidt en coacht het team Netwerken.

GEZOCHT PROFIEL
- Master Diploma.
- Min. 5-10 jaar relevante ervaring met het uitbouwen van een community en het mobiliseren en binden van mensen (leden of klanten).
- Ervaring in een gelijkaardige functie in de private sector is een voordeel.
- Maatschappelijk geëngageerd met affiniteit en interesse in de politiek.
- Enthousiast.
- Vernieuwend, creatief en in staat om met open blik naar dingen te kijken.
- Sterke communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden (formeel en informeel).
- Sterke vaardigheden in veranderingsbeheer en het opzetten en onderhouden van effectieve samenwerking met belanghebbenden.
- Sterk in het uitbouwen en beheren van formele en informele netwerken.
- Inspirerend en inclusief leiderschap, met sterk empathisch vermogen en people management vaardigheden.
- Talenkennis: Nederlands / Frans / Engels.

WAT WIJ BIEDEN
- Je kan mee de motor zijn van de transitie van partij naar een dynamische beweging die CD&V tot stand wil brengen.
- Je kan nieuwe ideeën aanbrengen en snel omzetten in een impactvol resultaat.
- Je maakt deel uit van een zeer enthousiast team; een team waarbij menselijkheid, teamwerk en het samenbrengen van diverse perspectieven op de eerste plaats komen.
- Je werkt in een kleine organisatie met een vlakke en informele structuur, en rechtstreekse interactie met de voorzitter Joachim Coens en andere politieke spilfiguren.
- Je maakt deel uit van een christendemocratische partij met een rijke traditie.

HOE KANDIDEREN
Mail ons jouw CV en een kort filmpje (maximaal 5 minuten) met (1) een korte persoonlijke introductie, (2) waarom je interesse hebt in deze functie en (3) waarom je overtuigd bent de geschikte kandidaat te zijn voor deze functie, ten laatste tegen 15 juni.

Gelieve jouw CV en filmpje te mailen naar jobs@cdenv.be.

Indien je vragen hebt, gelieve contact op te nemen met Liesbeth De Vreese (LDeVreese@cdenv.be) of telefonisch op +32 2 238 38 10.
Wet89, Wetstraat 89, 1040 Brussel
https://www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/vacatures/