Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

E-Fundraising Officer (v/m/x)

E-Fundraising Officer (v/m/x)

Dokters van de Wereld België
E-Fundraising Officer (v/m/x)
E-Fundraising Officer (v/m/x)
CONTEXT
Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.
Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.
Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:
• Zorgen: we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
• Begeleiden: we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
• Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen.
Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

DE ESSENTIE
Onder toezicht van de Campaign Director ben je verantwoordelijk voor de initiatieven en uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten.
Je zal deel uitmaken van het Marketing-team.
Je werkt in Brussel op het hoofdkantoor.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als Verantwoordelijke voor online fondsenwerving : ontwikkel je de online fondsenwervingsstrategie door alle fondsenwervingsactiviteiten in andere kanalen te ondersteunen en door je eigen specifieke digitale activiteiten te ontwikkelen.
Voorbeelden van taken:
• Operationaliseren, evalueren en verbeteren van de online fondsenwervingsstrategie
• Coördineren van de uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten (e-mailings, SEM/SEO-beheer, bannering, campagnes in sociale media, tracking ...)
• Ondersteunen van belangrijke fondsenwervingsacties die via andere kanalen worden uitgevoerd (offline direct mailing, evenementen, campagnes halverwege of aan het eind van het jaar...)
• Specifieke initiatieven ontwikkelen op een complementaire manier en in samenhang met de andere acties
• Beheren van oproepen voor donaties via e-mailings, en in het bijzonder oproepen voor noodgevallen
• Bijdragen tot de analyse van de managementdiagrammen en de activiteitenindicatoren
• In samenwerking met de directeur van de campagne en het marketingteam zorgen voor de betrekkingen met de dienstverleners die zijn geselecteerd voor de ondersteuning en uitvoering van online fondsenwervingsactiviteiten
• Deelnemen/voorstellen/coördineren/testen van innovaties op het gebied van online fondsenwerving wat het werven van nieuwe donoren betreft
• Bijwerken van donatiegerelateerde pagina's op www.medecinsdumonde.be en www.doktersvandewereld.be
• Creëren, beheren en analyseren van iRaiser-campagnes en zorgen voor database linkage
• Voortdurend streven naar kostenoptimalisatie, dienstverleners uitdagen
• Zorgen voor technologische en concurrentie-informatie (zowel binnen als buiten de sector)
• Regelmatig de resultaten van digitale inzamelingscampagnes analyseren en de nodige aanpassingen voorstellen
• Co-beheren van Google Grant met de digitale communicatiemedewerker

JOUW PROFIEL
• Gespecialiseerde opleiding in digitale marketing
• Minimaal 5 jaar ervaring in digitale marketing - in de non-profit sector is een pluspunt
• Computervaardigheden:
o beheersing van het Office-pakket,
o beheersing van diverse CMS (o.a. Wordpress en Drupal 7),
o beheersing van een e-mailing- en marketing automation tool (Mailchimp is een pluspunt),
o beheersing van een CRM en een database,
o beheersing van de Facebook Business Manager.
o Vermogen om nieuwe digitale instrumenten te gebruiken.
o Beheersing van iRaiser en iGive is een pluspunt.
o Een of meer Google-certificeringen is een pluspunt.
• Vermogen om te analyseren en te synthetiseren, schrijfvaardigheid, uitstekende spelling
• Taal: Nederlands of Frans als moedertaal. Tweede nationale taal, op ten minste C2-niveau voor productie/begrip. Kennis van het Engels is een pluspunt.
• Organisatorische vaardigheden, nauwgezetheid, intermenselijke vaardigheden, teamgeest, zelfstandigheid
• resultaatgericht, zin voor initiatief, sterk aanpassingsvermogen
• Motivatie voor de associatieve sector
• Effectieve en efficiënte communicatie met anderen

ONS AANBOD
• Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
• Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.

INTERESSE?
Stel je kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 31/3/2021:
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.
Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Brussel
https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE&job=210764