Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Marketing Communication Officer (M/V/X)

Marketing Communication Officer (M/V/X)

Actiris
Marketing Communication Officer (M/V/X)
Actiris zoekt 1 Marketing Communication Officer (M/V/X)

Wie zijn wij?

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig erkend te worden door de werkzoekenden en de werkgevers.
Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om oplossingen te bieden voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.

In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijn anti-discriminatieprogramma.

Jouw functie

De directie Communicatie telt 18 personen en is onderverdeeld in twee departementen: de interne en externe communicatie. Binnen de externe communicatie, maak je deel uit van de dienst Marketingcommunicatie. Die dienst is verantwoordelijk is voor het positioneren van onze producten en diensten, deze top of mind maken bij onze doelgroepen (werkgevers, werkzoekenden en partners) en voor de nodige conversie naar deze producten en diensten zorgen. Dat alles via een 360°-aanpak.

De dienst Marketingcommunicatie bestaat uit 8 medewerkers. Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Externe Communicatie.

Jouw opdrachten

• Je helpt mee bij het ontwikkelen van een strategische visie om onze diensten en producten bekend te maken bij de verschillende doelgroepen aan de hand van een concreet actieplan.
Hiervoor baseer je je op een gerichte analyse van de interne prioriteiten, diensten en producten enerzijds en van de noden en verwachtingen van onze doelgroepen anderzijds.
• Je staat in voor de concrete uitvoering, opvolging en evaluatie van de actieplannen. Deze kunnen zowel print, online, radio & TV als evenementen omvatten. Je twijfelt niet om met verrassende communicatie-ideeën op de proppen te komen.
• U bent mee verantwoordelijk voor de contentmarketing (mailings, e-mailings, social media, affiches, brochures,….) naar onze (potentiële) klanten.
• Je helpt mee bij het coördineren van marktonderzoeken en doelgroepenstudies.
Uw profiel

Actiris selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

• Je kan zowel autonoom als in groep werken.
• Je bent oplossingsgericht.
• Je bent stressbestendig.
• Je bent thuis in sociale media.
• Je bent dynamisch en proactief.
• Je hebt een 0 tot 15 jaar werkervaring in een gelijkaardige functie.
• Je bent Franstalig of Nederlandstalig en hebt een zeer goede kennis van de andere gewesttaal.
• Je hebt een masterdiploma Communicatie of een andere universitaire opleiding in lijn met deze functie.

Ons aanbod

Actiris biedt je een zeer interessante werkomgeving met tal van voordelen:

• Een diverse werkplek: diversiteit op de werkvloer is niet alleen een van onze doelstellingen, het maakt ook deel uit van onze dagelijkse realiteit. Het personeel van Actiris weerspiegelt de Brusselse bevolking.
• Interne waarden: gelijke behandeling, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid.
• Een evenwicht tussen werk- en privéleven dankzij 35 verlofdagen per jaar en een flexibel uurrooster.
• 11 opleidingsdagen per jaar: we investeren in jouw professionele ontwikkeling door middel van opleidingen op maat van jouw functie en noden.
• Oog voor duurzaamheid: Actiris stimuleert het gebruik van openbaar vervoer door middel van gratis abonnementen (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS), fietspremies, toegang tot elektrische fietsen, enz.
• Ondersteuning op sociaal en medisch vlak: organisatie kankeropsporingsonderzoeken, tussenkomst in bepaalde medische kosten, hospitalisatieverzekering.
• Voordelen voor kinderen: sinterklaascheques en –feest, kinderopvang voor zieke kinderen, tussenkomst kosten opvang of kampen tijdens vakanties
• Collectieve initiatieven om te delen (bibliotheek, uitleendienst,…) of te besparen (culturele activiteiten aan verminderde prijs)
• Een aangename, lichtrijke werkomgeving (nieuw passief gebouw, sportzalen, douches, …) die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer (Madou).

Contract en verloning:

• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Een maandelijks brutoloon van 3421 euro zonder anciënniteit en mogelijkheid om extra jaren ervaring in te brengen zodra je in dienst bent
• Een eindejaarspremie
• Maaltijdcheques van 8€
• Mogelijkheid tot taalpremie (340 à 450 euro bruto per maand)
Interesse?

Mail je motivatiebrief en cv vóór 30/09/2019 naar de heer Koolenbrander : ckoolenbrandercv@actiris.be

Ten laatste voor de dag van de aanwerving moet Actiris in het bezit zijn van volgende documenten:
• Kopie van je diploma (+ gelijkvormigheidsattest indien je het diploma hebt behaald buiten de BENELUX)
• Uittreksel uit het strafregister
• Attesten van eerder verworven werkervaring (indien mogelijk tot erkenning)
Actiris selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie. Om deze aan te vragen, nodigen we u uit om het formulier Handi Inclusie aan uw sollicitatie toe te voegen.
Bruxelles
de heer Koolenbrander : ckoolenbrandercv@actiris.be