Marketing Project Manager

Marketing Project Manager

NMBS
Marketing Project Manager
Als “Marketing project manager” ben je verantwoordelijk voor:

- Het A tot Z beheer van Marketing projecten die deel uitmaken van de strategische marketing roadmap, in samenwerking met andere medewerkers binnen en buiten de marketing organisatie (IT, Legal, Finance, Aankoop, enz.).
- Je bent verantwoordelijk voor de kwalitatieve realisatie van de aan jou toevertrouwde projecten, met respect van de vooropgestelde timing en budgetten.
- Je ontwikkelt contacten met externe partners, promoot de marketing projecten van NMBS, en zet samenwerkingen op in het kader van projecten.
- Je rapporteert regelmatig over de status en voortgang van de projecten die je leidt, enerzijds aan het Marketing management en anderzijds aan het Program Management Office van het strategische marketing programma.

Jouw profiel...

Je bent in het bezit van een masterdiploma (richting marketing).
Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIV-Vlaanderen) om aan de selectie te kunnen deelnemen.
Je hebt minimum 5 jaar werkervaring, waarvan minimum 3 jaar in een vergelijkbare functie (product marketing, product management, project management)

Technische competenties:

- Je hebt een goede praktijkkennis van de basistechnieken projectmanagement.
- Je beheerst perfect je moedertaal en je hebt een zeer goede kennis van het Frans.
- Je bent zeer communicatief (mondeling en schriftelijk).

Gedragscompetenties:

- Je hebt sterk ontwikkelde analytische competenties.
- Je werkt nauwgezet en streeft naar kwaliteit.
- Je voelt je goed in een dynamische omgeving in volle beweging, en je wilt bijdragen aan positieve verandering.
- Je neemt initiatief, en je bent proactief en pragmatisch in het zoeken van oplossingen voor uitdagingen en problemen die zich stellen.
- Je hebt aandacht voor de noden en wensen van de klanten (intern/extern) en komt er op een gepaste manier aan tegemoet
1060 Brussel
https://www.despoorwegenwervenaan.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Marketing-Project-Manager