Marketing Research Analyst

Marketing Research Analyst

Ethias
Marketing Research Analyst
Binnen de dienst Customer Solution & Innovation onderzoek en analyseer je de tendensen op de (nationale en/of internationale) markt op het vlak van:
•producten, diensten, tarieven, offertes, distributie en innovaties
•klantenbehoeften en nieuwe ontwikkelingen in consumentenpatronen

Beschrijving van de activiteit •Bijhouden van een uitvoerige benchmarking voor onze producten en diensten via documentatie over de concurrentie
•Studies opzetten voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
•Nieuwigheden op het vlak van marktonderzoeksmethodologie opvolgen (kwantitatief en kwalitatief)
•Alle nuttige infobronnen proactief gebruiken
•De ontwikkelingen in klantenbehoeften opvolgen
•De resultaten van onderzoeken op een passende manier delen met de verschillende interne klanten
•Zich op de hoogte stellen van enquêtes, barometers en andere beschikbare onderzoeken op de markt
•Contacten met studiebureaus aanknopen en onderhouden
Limburg en Luik
jobs.ethias.be