Search engine advertising executive

Search engine advertising executive

NMBS
Search engine advertising executive
Als ‘Search engine advertising executive’:

ontwikkel je de betaalde traffic sources (SEA op de platformen Google en Bing, performance based display en performance based remarketing) van de nationale en internationale website van NMBS, om zo de juiste traffic te genereren om onze doelstellingen te halen op het vlak van digitale omzet, zowel voor de website als voor de app.

werk je mee de maand- en jaarbudgetten uit voor elke search-marketinghefboom, en meer bepaald voor elke campagne.

implementeer je de Search Engine Marketingcampagnes en volg je die op (planning, budget).
bepaal je de return on investment van elke betaalde traffic source en stel je operationele optimalisaties voor.
stel je de ‘ad texts’ op in het Nederlands, je moedertaal, en leid je het gebruik van de semantische elementen van de account in goede banen.

sta je de communicatiedienst bij met advies bij de uitwerking van de actieplannen voor digitale communicatie, om op die manier zo’n performant mogelijke systemen op te zetten en het risico op kannibalisatie zo klein mogelijk te houden.
Brussel
https://jobs.nmbs.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Search-engine-advertising-executive