(PRAKTIJK)LECTOR FOTO-/VIDEO-/AUDIOBEWERKING EN PRODUCTIE (50 %)

(PRAKTIJK)LECTOR FOTO-/VIDEO-/AUDIOBEWERKING EN PRODUCTIE (50 %)

VIVES
(PRAKTIJK)LECTOR FOTO-/VIDEO-/AUDIOBEWERKING EN PRODUCTIE (50 %)
Functie
Je staat in voor het doceren van de volgende vakken in o.a. de opleiding Media & Entertainment Business:
- Photo studio;
- Audio studio;
- Video studio;
- Foto- en videobewerking (opleiding eventmanagement);
Je begeleidt studenten bij foto/video/audioproducties en projectwerk;
Je neemt deel aan lesoverschrijdende activiteiten (bv. projecten, vergaderingen, ...);
Je maakt deel uit van en werkt actief mee in het opleidingsteam.

Profiel
Je beschikt over een relevant masterdiploma of bachelordiploma voor deze disciplines. Professionele ervaring inzake producties is een belangrijk pluspunt.
Je hebt ervaring met opname en verwerking met Adobe Photoshop, Première, After Effects, maar ook met plug ’n play tools;
Je hebt bij voorkeur ook ervaring met podcasts, radio- en tv-formats, zowel voor als achter de microfoon/camera.

Functiespecifieke competenties
Je stimuleert studenten om zich verder te ontwikkelen, motiveert en enthousiasmeert hen.
Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
Je stemt het didactisch materiaal af op de doelgroep en hanteert relevante en activerende werkvormen
Je hanteert transparante en relevante toetsvormen.
Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
Netwerken en relaties onderhouden zijn jouw grote troeven.
Je bezit vakdeskundigheid en bent bereid deze ook verder te optimaliseren.
Je ondersteunt en begeleidt anderen.
Je selecteert relevante leerinhouden afgestemd op de doelgroep.
Wetenschappelijk en onderzoeksgebaseerd werken draag je hoog in het vaandel.
Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
Je gaat constructief kritisch te werk.

PERIODE VAN AANSTELLING

Het betreft een halftijdse opdracht vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Verlenging is mogelijk na gunstige evaluatie. Het betreft een vacature met perspectief.

De vacature kan ook opgesplitst worden (naargelang de specialisaties van de betrokken kandidaten) of gecombineerd worden met andere relevante vacatures.

Je kan kandideren tot en met 30 juni 2022.Statuut: Contractueel gastprofessor

Salarisschaal
Salarisschaal equivalent aan barema 502 voor lector (master) of equivalent aan barema 316 voor praktijklector (bachelor) van het Departement Onderwijs. Je wordt tewerkgesteld als contractueel medewerker (via het sociaal secretariaat).

Je krijgt een laptop ter beschikking bij een opdracht vanaf 35%.

CONTACT

Inhoudelijk:
de heer Johan De Langhe, studiegebieddirecteur handelswetenschappen en bedrijfskunde,
via email johan.delanghe@vives.be

Administratief:
mevrouw Liene Holvoet, medewerker HR administratie,
via mail liene.holvoet@vives.be
Kortrijk
https://jobs.vives.be/#/vacatures/886