Digital Innovation Manager Dreamland

Digital Innovation Manager Dreamland

Colruyt Group
Digital Innovation Manager Dreamland
Functie:

Als Digital Innovation Manager bij Dreamland versterk je onze digitale aanwezigheid. Je tekent de digitale roadmap uit en helpt onze digitale strategie te realiseren. Door je ervaring en externe focus ben je binnen Dreamland een belangrijk aanspreekpunt voor alle digitale initiatieven.

Je ondersteunt en challenget de directie in de uitwerking van de digitale strategie. In nauwe samenwerking met de business stakeholders (directieleden en portfoliomanager) maak je zo de vertaalslag van de strategische doelstellingen naar concrete digitale projecten en acties. Je creëert ook voldoende draagvlak bij de stakeholders om de digitale strategie te realiseren.

Je start niet van nul:  je vertrekt vanaf een eerste ontwerp dat je vooral verder verfijnt en uitbouwt. Hierbij neem je de rol van facilitator en constructieve challenger op om zo de digitale noden en de gekoppelde doelstellingen en business requirements scherp te krijgen. Je werkt nauw samen met verschillende interne diensten. Op basis van de verworven inzichten zorg je voor een realistische digitale roadmap en de bijhorende projectbladen (business cases). Je stuurt bij waar nodig.

Daarnaast volg je ook de lopende projecten op: je bewaakt de kwaliteit van de oplossingen en processen en zorgt dat het resultaat in lijn ligt met de verwachtingen en strategische doelstellingen.  Daarbij hou je altijd de eindgebruiker of klant voor ogen. Indien nodig neem je in bepaalde projecten ook de rol van projectmanager op. 

Je rapporteert maandelijks aan het portfoliomanagement over jouw vorderingen.


Profiel:

Opleiding en ervaring – Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een gelijkaardige rol. Je voelt je thuis in de digitale wereld en je houdt de vinger aan de pols van digitale trends.
Analytisch en praktisch denken –Je kan vlot schakelen tussen strategisch en operationeel denken. In overleg met het management geef je mee vorm aan de digitale strategie en werk je die methodisch uit in doeltreffende projecten.  
Zelfzeker communiceren – Je bent gezond kritisch ingesteld en je bent assertief genoeg om een standpunt in te nemen. Je kan je team en je stakeholders inspireren en engageren voor je ideeën.
Innovatief meedenken – Je gaat met een open geest om met vernieuwing en verandering. Door jouw frisse blik op de digital roadmap van Dreamland zie je nieuwe opportuniteiten om onze online aanwezigheid te vergroten.
Talenkennis – Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis van het Frans is een pluspunt.

Wij bieden:

Aantrekkelijk loonpakket – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen, winstdeelname, een groepsverzekering en maaltijdcheques.
Impact en innovatie – Als Digital Innovation Manager sta je op de voorgrond van de vernieuwing bij Dreamland. Jouw projecten zijn direct zichtbaar in onze winkels en zullen meteen hun waarde bewijzen voor jouw collega’s op de werkvloer.
Veel afwisseling – Je werkt binnen de familiale structuur van Dreamland, maar je maakt ook deel uit van een groot netwerk van experts binnen Colruyt Group. Zo kan je een breed netwerk uitbouwen. 

Stimulerende werkomgeving – Bij Colruyt Group werken meer dan 29.000 mensen. En toch zijn we geen nummers. Jij krijgt hier de ruimte om te zijn wie je bent, en de vrijheid om initiatief te nemen.

Permanente leermogelijkheden – Je leert veel bij on the job en je krijgt de kans om een breed scala aan opleidingen (voor persoonlijke en professionele ontwikkeling) te volgen. Op termijn zijn er ook doorgroeimogelijkheden op maat van jouw talenten.
Halle
24124 - 21xi - uba
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/13278