Digital Performance Marketeer

Digital Performance Marketeer

NMBS
Digital Performance Marketeer
Als ‘Digital Performance marketeer’:

Beheer je de campagnes op de platformen Google, Bing en Facebook (performance based display en performance based remarketing) van de nationale en internationale website van NMBS. Zo genereer je de juiste traffic en help je om onze doelstellingen te halen op het vlak van digitale omzet, zowel voor de website als voor de app.
Schrijf je de ads in het Nederlands, je moedertaal, en zorg je ervoor dat alle semantische elementen van het account correct gebruikt worden.
Leid je de implementatie van Google- en Facebook-BETA’s in goeie banen.
Bepaal je de return on investment van elk performance kanaal en stel je operationele optimalisaties voor.
Heb je een nauw contact met externe partners zoals het externe searchagentschap, Google, Bing en Facebook.
Krijg je de kans om te werken met ‘state-of-the-art’-tools zoals SEMRush, Botify, ContentSquare, etc.
Volg je de digitale vernieuwingen op de voet, en krijg je de kans die innovatieve ideeën uit te werken voor NMBS.
Sta je de communicatiedienst bij met advies bij de uitwerking van de actieplannen voor digitale communicatie, om op die manier zo’n performant mogelijke systemen op te zetten en het risico op kannibalisatie zo klein mogelijk te houden.
Brussel
https://jobs.nmbs.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Digital-Performance-Marketeer