Marketing & Event Officer (v/m/x)

Marketing & Event Officer (v/m/x)

Dokters van de Wereld België
Marketing & Event Officer (v/m/x)
CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.
Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

• Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
• Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
• Getuigen: we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

DE ESSENTIE

Je neemt deel aan de organisatie en de evaluatie van de Doc’Riders, het fondsenwervingsevent van Dokters van de Wereld België. Je verkoopt en overtuigt deelnemers, partners en sponsors rond een goed doel.

VOORNAAMSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Je promoot het evenement en zoekt deelnemers.
- Je zoekt sponsors voor de financiering van het evenement.
- Je bouwt relaties op en onderhoudt ze met de verschillende partners en het evenementenbureau.
- Je volgt de uitwerking van het evenement op met het evenementenbureau.
- Je volgt het draaiboek op met het evenementenbureau.
- Je werft zoveel mogelijk teams aan en bied hen een kader.
- Je werft stagiaires/vrijwilligers aan die meehelpen bij de uitwerking.
- Je zet een evaluatiesysteem op.
- Je let op het behalen van het financieel doel.
- Je zorgt voor de goede opvolging van de niet-reguliere donateurs die teams supporteren.
- Je zorgt voor de opvolging van de gemobiliseerde en de te mobiliseren subsidies.
- Je onderhandelt met financiële partners met het evenementenbureau.
- Je vergelijkt de ontvangen giften met de georganiseerde fondsenwervingsacties.
- Je evalueert het evenement op een participatieve manier.

JOUW PROFIEL

- Je bent Nederlandstalig of perfect tweetalig NL/FR.
- Je hebt een Bachelor of Master in communicatie en marketing of relevante werkervaring.
- Je hebt met voorkeur 2 jaar ervaring in de sector marketing/fondsenwerving/evenementenorganisatie, met een eerste werkervaring.
- Je hebt interesse in de humanitaire wereld.
- Je hebt een commercieel profiel en ‘verkopen’ schrikt je niet af.
- Je hebt zeer goede redactionele capaciteiten.
- Je hebt ook nog deze andere kwaliteiten: teamwork, flexibiliteit, analyse, aanpassingsvermogen, creatief, organisatievermogen, resultaatgericht, synthese, contactvaardig, cijfergevoelig.
- Je hebt een goede kennis van het Office-pack en andere informatica-programma’s, internet, sociale media.

WIJ BIEDEN

- Een menselijke ervaring op grote schaal (Een event dat mensen samenbrengt – sterke emoties – sportieve uitdaging – zichzelf voorbijstreven – heel wat geëngageerde mensen).
- Een samenwerking in een de ontwikkeling van een innoverend en uitdagend evenement in de NGO-sector.
- Een samenwerking met ervaren, gemotiveerde en dynamische partners.
- De integratie in een marketing-team van een internationale organisatie (dat een sterke menselijke en sociale impact heeft).

- Een contract van bepaalde duur tem 31/12/2019.
- Een deeltijds contract (80% - 4 dagen per week).
- Maaltijdcheques en volledige terugbetaling van het openbaar vervoer.
- Een brutosalaris van € 2.175,90 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van 2.393,49 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTÉRESSÉ-E ?

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 13/01/2019.

https://doktersvandewereld.be/doe-mee/marketing-event-officer-vmx

Enkel weerhouden kandidaten zullen gecontacteerd worden.
Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.
Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.
De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.
Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.
Brussel
https://doktersvandewereld.be/doe-mee/marketing-event-officer-vmx