Senior Project Manager

Senior Project Manager

NMBS
Senior Project Manager
Als Senior Project manager ondersteun je de werking van de stations en back office met jouw ervaring in projectbeheer en analyses, met behulp van Lean-tools (Value Stream Mapping, Customer Journey, SIPOC, etc.). Je werkt actief mee aan de diagnose, het design en de invoering van procesverbeteringen met het oog op:

een structurele daling van de logistieke tijd en administratieve taken in de stations;
een verbetering van de efficiëntie van de front office (loketten) en van de back office;
een efficiënter Knowledge Management;
een grotere klantentevredenheid;
een optimaal gebruik van de tools.


Op basis van analyses geef je input voor procesverbeteringen aan de verantwoordelijken voor operaties, change, opleidingscentrum,…

Je bent verantwoordelijke voor:

de analyse van de processen en stromen in de behandeling van de verkopen en van de vragen van klanten.
de analyse van de werkprocessen en voor de identificatie van de opportuniteiten.
het beheer end-to-end van de projecten i.v.m. de gedefinieerde opportuniteiten met bijhorende documentatie van de projecten, zowel technisch (i.s.m. ICT) als operationeel (proces, script, FAQ’s, …).
de ontwikkelingen, testen en invoering van de vooropgestelde oplossingen met alle betrokken partijen.
de verbetering en verankering van de interne processen en tools van de ‘B2C Sales’ afdeling voor een voortdurende optimalisatie.
de identificatie van transversale processen binnen het bedrijf en de ontwikkeling van transversale partnerschappen met een win-win mentaliteit.
het aansturen van een junior project assistent en de opvolging van het projectteam.
het invoeren van een lean-cultuur op het terrein met best practices sharing, 5S,…
de rapportering aan de sponsor en andere betrokken partijen.
de rapportering aan de verantwoordelijke afdelingschef over de performantie van de processen.
Brussel
https://jobs.nmbs.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Senior-Project-manager