Bestuur

Het dagelijks beheer wordt waargenomen door een team van ervaren medewerkers. Zij worden bijgestaan door de leden van het Executief Comité en de Raad van Bestuur.

Het UBA-Team

UBA_Team groepsfoto

Het UBA-team bestaat uit 10 medewerkers.  Zij worden bijgestaan door de leden van de Raad van Bestuur en door het Executive Committee.

Maak kennis met het team

Het Executive Committee

UBA_breakfast_097.jpg

Het Executive Committee is samengesteld uit de voorzitter, de Nederlandstalige en Franstalige vice-voorzitters en de penningmeester. De CEO en COO zijn aanwezig op alle vergaderingen.

Maak kennis met het Exco

De Raad van Bestuur

Business-man-in-suit-taking-a-big-fast-step-forward-512594944_3005x2000.jpeg

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimum 5 en maximum 45 bestuurders, die benoemd worden voor een termijn van 3 jaar. De samenstelling wordt op de jaarlijkse Algemene Vergadering besproken.

Maak kennis met de bestuurders