Branding Constellations

Hoe kan ik via een systemische aanpak extra groei en sterke merkrelaties creëren?

 • Master Class
  Online
Niveau: Beginner Taal: Dutch

Hoe kan ik via een systemische aanpak extra groei en sterke merkrelaties creëren?

Kennismaken en experimenteren met een vernieuwende methode in branding strategie en onderzoek. Theoretisch kader en praktische, interactieve oefeningen op basis van concrete branding vragen uit de praktijk van de deelnemers.

Branding Constellations is een nieuwe, ervaringsgerichte, grensverleggende methode die helpt om inzicht te krijgen in onderliggende verbanden en dynamieken bij marketing, merk en communicatie problemen of uitdagingen:

 • Welke mogelijkheden laat ik liggen in mijn marketing, merk of communicatiestrategie?
 • Wat is de reële positie van mijn merk in zijn markt?
 • Welke element in het huidige branding model (brand footprint, …) klopt niet meer met de huidige marktcontext en doelstelling?
 • Wat maakt dat mijn merk het zo moeilijk heeft, stagneert of achteruit gaat?
 • Wat maakt dat onze doelgroep lijkt af te haken?
 • Hoe is de onderlinge relatie tussen de verschillende stakeholders?
 • Hoe krijg ik mijn voorkeurstrategie verkocht bij het managementteam?
 • We willen een nieuw product of campagne lanceren. Hoe gaat de markt reageren?
 • Hoe kiezen tussen 3 alternatieven (bv voor product, communicatie, missie…)?
 • Wat betekent de intrede van nieuwe concurrentie in de markt?
 • Welke innovatie ontbreekt er?

Na het volgen van deze opleiding

Inzicht in hoe systemisch denken het analytisch denken verrijkt, en ervaren hoe door belangrijke branding vragen te plaatsen in een groter geheel, de onderliggende dynamieken en verbanden zichtbaar worden. Experimenteren hoe vanuit deze perceptieverruiming nieuwe oplossingen zich aandienen. Op het einde van de masterclass ontvangt u een set systemische vragen, om zelf mee aan de slag te gaan in uw eigen bedrijf.

Voor wie?

Voor Marketing, Strategy, Brand, Product, Communication, PR, HR en Employer Brand Managers, die open staan om vanuit hun vak over grenzen te kijken en grenzen te verleggen.

Niveau

Beginner

Taal

De workshop wordt aan de basis gegeven in het Nederlands. 
De slides zijn in het Engels. 
De deelnemers kunnen reageren en krijgen antwoord in de taal van hun keuze.

Meer weten over Branding Constellations?

Een merk is bij uitstek een relationeel gebeuren. Het is als een persoonlijkheid, die zich waar maakt door in interactie te gaan met zijn omgeving en doelgroepen. Hoe meer een merk authentieke emotionele relaties kan opbouwen, hoe sterker het wordt.
De markt waarin het merk actief is kan je daarom ook bekijken als een veld van expliciete en impliciete verbanden en dynamieken. Alle elementen in het veld zijn met elkaar verbonden. Dit maakt dat als je helderheid wilt over één element, het nodig is om het te bekijken vanuit het geheel, en om de onderliggende verbanden en dynamieken te ontdekken die het geheel voortbewegen of blokkeren.

Deze holistische manier van kijken komt voort uit het systeemdenken, dat sinds zijn ontstaan in de jaren ’50 succesvol is toegepast, zowel in de wetenschap, in business als in menselijke ontwikkeling. De recente toepassing van systeemdenken op branding vraagstukken is baanbrekend.

Branding Constellations creëert inzicht op 3 niveaus:

 • wat er eigenlijk gaande is: bv wat over het hoofd wordt gezien, in welk patroon men vast zit, welke verwarring wordt gemaakt, …
 • hoe zich dat vertaalt in structuren, processen, waarden, drijfveren, gedrag…
 • welke beweging, attitude of interventie nodig is om vooruit te kunnen.

De toegevoegde waarde van brand constellations versus klassiek branding denken en onderzoek?

 • het overstijgt het analytische denken, en onderbouwt intuïtie.
 • het creëert een globaal en diepgaand inzicht in het merksysteem
 • het geeft aanknopingspunten om keuzes te maken, met hart en verstand.
 • het draagt bij tot een gemeenschappelijke visie en engagement bij alle betrokkenen.

Wilt u in primeur kennis maken met de denkvorm en met de werkmethode Branding Constellations? Schrijf nu in.

 • Branding
 • Strategy

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

 • UBA-lid | merk: deelname is inbegrepen in het UBA-lidmaatschap. 
 • UBA-lid | expertisepartner: € 185 (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.
 • Standaard: € 375 (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.

Deze training wordt online via Zoom gegeven. Schrijf u in om deel te nemen, u ontvangt verdere instructies per mail.