Media Pitch : Richtlijnen voor een media pitch op de Belgische markt

Contract & guideline
Close-up-of-female-accountant-or-banker-making-calculations.-Sav-538661656_7952x5304.jpeg
De publicatie "Media Pitch" en de bijlage "Financiële tabel" groeperen een geheel van Belgische en internationale richtlijnen voor de organisatie van een agentschapspitch.

10 gouden regels voor een succesvolle pitch:

  1. Begin altijd met een uitgebreide behoeftenanalyse
  2. Pas het proces aan naargelang van het soort bureau dat u zoekt
  3. Besteed veel tijd aan de briefing en zorg voor interne validatie
  4. Maak een goede shortlist en houd deze ‘short’
  5. Voorzie een Q&A en maak de oefening ‘real life‘
  6. Maak de selectiecriteria duidelijk
  7. Maak het remuneratiemodel duidelijk, evenwichtig en fair
  8. Stel het tekenen van het contract niet uit
  9. Voorzie een jaarlijkse samenwerkingsevaluatie
  10. Doe eventueel beroep op een externe partij voor expertise, efficiëntie en externe visie

Documenten

Agency Management