Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Multi-agency Management (nl)

Master Class,

Hoe creëer je een ecosysteem tussen de verschillende bureaus dat waarde toevoegt?

De stijging in complexiteit van het marketing- en communicatielandschap gaat, heel vaak, samen met een stijging in het aantal agentschapspartners dat bedrijven aanspreken voor het creëren en implementeren van hun plannen.

Op een bepaald moment worden managers geconfronteerd met de moeilijke keuze: consolideren of diversifiëren?
Het beste ecosysteem heeft weinig te maken met het aantal agentschappen waaruit het bestaat (hoewel er toch zo iets is als té veel) maar wel in hoeverre deze partners nog relevant zijn voor de veranderende noden van het bedrijf en of ze al dan niet complementair zijn, eerder dan vechten voor een groter aandeel uit uw budget.

Bevind u zich in een situatie waar de rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende bureaus vervagen, met duplicaties van rollen, kosten en manuren als gevolg?
Leid het aantal bureaus tot een te grote versnippering van uw budget met als gevolg een verminderde impact van de marketing inspanningen en een daling van de merkcoherentie?
Is uw team bezig met het managen van het ecosysteem of lopen zij van de éne aligneringsmeeting naar de andere? Zelfs het meest optimale ecosysteem kan energie en geld laten wegvloeien zonder de ondersteuning van het juiste operationeel model.

Deze training geeft geen antwoord op het ‘Beste Agency Ecosystem’. De gouden regel van ‘Zo weinig agentschappen als mogelijk, zo veel als nodig’ zal immers anders vertaald worden van bedrijf tot bedrijf.

De training geeft richtlijnen en een concreet plan van aanpak rond:

  • Het evalueren en herbekijken van het huidige mix van bureaus en de financiële impact ervan op het budget
  • Het hertekenen van een nieuw ecosysteem, gebaseerd op de toekomstige behoeften en ambities
  • Het uitwerken van een effectief operationeel model tussen alle stakeholders en implementeren van een relevant corporate governance plan

Na het volgen van deze opleiding:

Via echte cases, concrete voorbeelden en een bewezen proces, krijgt u beter inzicht in de eigen situatie en kan u zelf aan de slag om een eerste aanzet tot een efficiënter en effectiever agency-ecosystem uit te tekenen.

Voor wie?

Voor marketing en communicatie verantwoordelijken die rechtstreekse verantwoordelijkheid dragen voor het opbouwen en beheren van een efficiënt en effectief ecosystem

Niveau:

Advanced

Taal:

De presentatie wordt gegeven in het Nederlands, de spreker is perfect tweetalig. 
De slides zijn in het Engels. 
De deelnemers kunnen reageren in de taal van hun keuze.

Ook interessant:

Wat is Agency Roster?

Inschrijven
  • Advanced
  • Agency Management

Meld u aan of maak een account om te kunnen inschrijven

Registreer

Voorwaarden en prijzen

UBA-leden: deelname is inbegrepen in het UBA-lidmaatschap. 

Niet-leden: 375 € (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.