Vertegenwoordiging

Ons vakgebied staat sterk onder druk van allerhande belangenverenigingen en wordt meer en meer gereglementeerd.  Daarnaast bestaan er in België heel wat overlegorganen waar het belangrijk is dat de stem van de adverteerder gehoord wordt. 

UBA vertegenwoordigt uw belangen met overtuiging, zowel naar de overheid als naar de relevante professionele, economische en maatschappelijke actoren. Wij komen op voor de rechten van de adverteerder. Alleen een sterke en representatieve UBA kan hierin investeren en dit waarmaken. Vandaar dat uw lidmaatschap zo belangrijk is.

We luisteren graag naar onze leden, peilen hun aandachtspunten en analyseren hun opinies. Op basis hiervan formuleren we duidelijke standpunten die we kenbaar maken aan alle relevante actoren. UBA is dan ook de gesprekspartner bij uitstek voor media-, beroeps-, sectorverenigingen en overheden. 

De UBA blijft de positieve rol van commerciële communicatie in economie en maatschappij benadrukken. Daarnaast reageren we op maatregelen die de efficiëntie en de effectiviteit van communicatie dreigen te ondermijnen. UBA treedt naar voor als een representatieve en verantwoordelijke woordvoerder van de adverteerders en als verdediger van eerlijke, respectvolle en duurzame communicatie.

UBA vertegenwoordigt u permanent bij:

 • CIM, het Centrum voor Informatie over de media
 • CSA, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
 • EFFIE Awards Belgium
 • JEP, Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame
 • RvR, Raad voor de Reclame
 • WFA, World Federation of Advertisers
 • DNCM vzw, do-not-call-me

UBA overlegt intensief met:

 • ACC, Association of Communication Companies
 • UMA, United Media Agencies
 • de federale en regionale overheden
 • de verschillende media-associaties, mediagroepen en mediaregies
 • de voor communicatie en media relevante professionele, economische en maatschappelijke spelers

Vragen? U kan terecht bij