Branding the change: Regenerative Brands

Hoe uw merk in de markt plaatsen en waarde creĆ«ren met een maatschappelijkeĀ impact?

 • Master Class
  Online
Niveau: Beginner Taal: French English

De rol die merken vervullen, verandert fundamenteel. De nieuwe generaties begrijpen hoe ze functioneren en velen zien marketing als een middel dat al te vaak wordt gebruikt. Dat schept heel andere verwachtingen. Als we ons willen identificeren met de wereld om ons heen, moeten we het bestaande model herzien en actief bijdragen aan deze alomtegenwoordige verandering. Niet door als een opportunist mee in een maatschappelijke tendens te stappen, maar wel door impact en nieuwe gedragingen te creëren die een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij. De tijd dat merken een communicatiemiddel waren, is voorbij. Ze geven leiding, sterken ons in onze maatschappelijke doelen en veranderen de manier waarop we binnen ons ecosysteem waarde creëren.

Na het volgen van deze opleiding

We denken een interactieve sessie uit om ons de competenties van marketingspecialisten en bedrijfsleiders meester te maken op basis van 3 pijlers.

 • Empathie gebruiken om voorsprong te nemen op de concurrentie:
  Wij beschouwen empathie als de drijvende kracht achter waardecreatie. Door ons empathisch op te stellen, geven we zin aan het leven van mensen. Dat geeft het merk een solide basis die verder gaat dan het nut van ons product.
 • Het merk positioneren als gamechanger:
  Concepten als USP, emotional branding of experiential branding zijn voorbijgestreefd. Hoe we waarde creëren wordt bepaald door hoe we ons merk identificeren met de verandering waar mensen zo angstvallig naar op zoek zijn.
 • Merken in een regeneratieve context plaatsen:
  Duurzaamheid nastreven volstaat niet langer om de verandering te bewerkstelligen waar de wereld zo naar smacht. We delen enkele ideeën om regeneratieve ambities om te zetten in de context van branding.

Voor wie?

 • Verantwoordelijken voor strategie, marketing, consumentenonderzoek, communicatie en innovatie.
 • CEO's, bedrijfsleiders, investeerders die geloven in het potentieel van merken als een hefboom om waarde te creëren, niet om boodschappen over te brengen.

Niveau

Beginner

Taal

De opleiding wordt gegeven in het Frans en Engels. De slides zijn in het Engels.
De deelnemers kunnen reageren in het Frans of Engels.

 • 2022
 • Content
 • Strategy
 • B2B
 • Sustainability

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

 • UBA-lid | merk: deelname is inbegrepen in het UBA-lidmaatschap. 
 • UBA-lid | expertisepartner: € 140 (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.
 • Standaard: € 280 (excl. BTW). Betaling na ontvangst van de factuur.

Deze training wordt online via Zoom gegeven. Schrijf u in om deel te nemen, u ontvangt verdere instructies per mail.