Algemene Voorwaarden

Inschrijven voor activiteiten UBA

UBA, Buro & Design Center, Esplanade 1 Box 8, 1020 Brussel, België, tel 02 881 03 70, www.ubabelgium.be.

Artikel 1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die georganiseerd worden door UBA.

Artikel 2. Inschrijven voor een UBA evenement of opleiding

U kan zich inschrijven voor een activiteit van UBA via het inschrijvingsformulier op de website. Indien het formulier correct ingevuld en doorgestuurd werd, zal een bevestigingsboodschap op uw scherm verschijnen en ontvangt u een bevestigingsmail.

Ongeveer een week voor aanvang van de activiteit ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw deelname met praktische informatie.

Artikel 3. Inschrijven voor een UBA Master Class
 • De standaard deelnameprijs bedraagt € 430 (excl. BTW)
  • UBA-merkenleden kunnen gratis deelnemen
  • Voor UBA-expertisepartners bedraagt de deelnameprijs € 215 (excl. BTW)
 • We aanvaarden maximaal 2 inschrijvingen per onderneming. 
 • Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering is het volledig bedrag verschuldigd. De inschrijver kan zich laten vervangen door een collega.
 • Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, is het aantal plaatsen beperkt tot 25. Uit respect voor de sprekers, de organisatoren en de mensen die we moeten weigeren, vragen we de ingeschreven personen om zich aan hun verbintenis te houden.
Artikel 4. Inschrijven voor een UBA Online Master Class
 • De standaard deelnameprijs bedraagt € 320 (excl. BTW)
  • UBA-merkenleden kunnen gratis deelnemen
  • Voor UBA-expertisepartners bedraagt de deelnameprijs € 160 (excl. BTW)
 • We aanvaarden maximaal 4 inschrijvingen per onderneming. 
 • Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering is het volledig bedrag verschuldigd. De inschrijver kan zich laten vervangen door een collega.
 • Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, is het aantal plaatsen beperkt tot 60. Uit respect voor de sprekers, de organisatoren en de mensen die we moeten weigeren, vragen we de ingeschreven personen om zich aan hun verbintenis te houden.
Artikel 5. Inschrijven voor het Communication Management College
 • De standaard deelnameprijs bedraagt € 3.000 (excl. btw)
  • Voor UBA-merkenleden is deelname gratis
  • Voor UBA-expertisepartners bedraagt de deelnameprijs € 1.500 (excl. btw)
 • Per cyclus mag een bedrijf één medewerker inschrijven
 • Kandidaten mogen maximaal 3 jaar ervaring hebben in communicatie
 • Het aantal deelnemers per sessie is beperkt tot 35 personen
 • De regel is : “First come, first served”
 • Uit respect voor de mensen die we moeten weigeren omwille van plaatstekort, vragen we de deelnemers zich te engageren voor het volledige programma (d.w.z. alle 4 sessiedagen aanwezig zijn)
Artikel 6. Annulering door UBA

Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene afwezigheid van de spreker kan UBA het evenement of activiteit annuleren. U wordt hier per mail of telefonisch van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Wijziging van inschrijving

Kan u zelf niet meer aanwezig zijn op de activiteit, dan kan u een collega in uw plaats sturen. Gelieve deze wijziging per mail door te geven.

Artikel 8. Kosteloos annuleren van uw inschrijving aan een evenement of betalende opleiding

Kosteloos annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van het evenement of opleiding. Dit kan via uw persoonlijke webspace "MyUBA". Bij latere annulering is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Artikel 9. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.