Legal Line

AdaStone.jpg

Hebt u nood aan snel en beknopt juridisch advies? Onze dienst UBA Legal Line kan u snel verder helpen. 

In samenwerking met de advocatenassociatie AdaStone bieden wij onze leden-adverteerders gratis eerstelijns juridisch advies.

Hoe kan u beroep doen op UBA Legal Line?

 • De UBA Legal Line is voorbehouden aan leden van UBA
 • U kan uw vraag stellen via het Legal Line formulier. Het formulier wordt doorgestuurd naar het team van Ada Stone die uw vraag in alle vertrouwelijkheid behandelt
 • Voor elke vraag die meer dan 60 minuten in beslag neemt, zal Ada Stone contact met u opnemen om u een budget voor te stellen op basis van het UBA-voorkeurstarief (185 €/uur), welk u dient goed te keuren alvorens aan de slag wordt gegaan

Hebt u een algemene vraag over de werking van Legal Line of wenst u feedback te geven, contacteer Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via e-mail kristin@ubabelgium.be

Hierbij enkele thema's waarover we advies kunnen geven

 • Reclame voor elk medium (internet, TV, radio, cinema, outdoor, pers, etc.)
 • Wedstrijden, tombola’s en kansspelen
 • Influencer Marketing
 • Digital Marketing
 • Direct Marketing
 • E-commerce (opbouw van websites, clearing van websites, lancering van nieuwe producten en diensten via het internet ...)
 • E-reputation
 • Eerbied voor het privéleven en bescherming van persoonsgegevens
 • Auteursrecht, recht op afbeelding, recht op naam
 • Merkenrecht (waaronder beschikbaarheidsonderzoeken en merkendepots op basis van voorafgaande budgetten) en tekeningen- en modellenrecht
 • Sponsoring, merchandising, events,
 • Commerciële communicatie betreffende specifieke producten en gericht op gevoelige doelgroepen (tabak, alcohol, medicamenten, kinderen)
 • Verpakking en etikettering
 • Handelspraktijken (oneerlijke, misleidende, denigrerende, agressieve, …)
 • Prijsreglementering
 • Reclametechnieken (korting, verkoopbevorderende acties, …)

Complexe vragen met betrekking tot onderwerpen die niet staan vermeld in bovenstaande lijst, worden eveneens door Ada Stone behandeld, maar vallen buiten de Legal Line service. In dit geval wordt er gewerkt op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen budget, waarbij u tevens kan genieten van het UBA-voordeeltarief.

Bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van al uw contracten (agentschap/adverteerder, contracten met influencers, wedstrijdreglementen, NDA’s, contracten aangaande de overdracht van auteursrechten met creatieven en freelancers, contract met betrekking tot audiovisuele producties, contracten met dienstverleners en partners, etc.)
 • Fiscale optimalisatie van vergoeding voor auteursrechten
 • De waardering van immateriële activa
 • Deelname (aan) en opstelling van overheidsopdrachten/aanbestedingen/wedstrijden
 • Contact met zelfregulerende of regulerende instanties (met name de JEP, VRM, CSA, de GBA, het ministerie van Economische Zaken of Volksgezondheid, enz.)
 • Financiering via de "Tax Shelter" of sectorale steun