Blijf op de hoogte van de belangrijkste insights uit de sector

Maak account

Legal Line

AdaStone.jpg

Hebt u nood aan snel en beknopt juridisch advies? Onze dienst UBA Legal Line kan u snel verder helpen. 

In samenwerking met de advocatenassociatie AdaStone bieden wij onze leden-adverteerders gratis eerstelijns juridisch advies.

Hoe kan u beroep doen op UBA Legal Line?

 • Als UBA-lid hebt u gratis toegang to deze dienst. U kan uw vraag stellen via het Legal Line formulier. 
 • Het formulier wordt doorgestuurd naar de juridische experten van AdaStone die uw vraag in alle vertrouwelijkheid behandelen.
 • Het betreft enkel 'eerstelijns' advies. Advies over een complexe materie kan uiteraard ook worden verstrekt aan een vooraf overeengekomen uurtarief.
 • Hebt u een algemene vraag over de werking van Legal Line of wenst u feedback te geven, contacteer Kristin Hannon, Sales & Loyalty Manager via e-mail kristin@ubabelgium.be

Hierbij enkele thema's waarover we advies kunnen geven

 • sponsoring, merchandising & events, wedstrijden en tombola’s
 • juridische aspecten van Public Relations
 • prijsreglementering - aanduiding van de prijs en prijsverminderingen
 • verpakking en etikettering
 • commerciële communicatie rond gevoelige producten en doelgroepen zoals tabak, alcohol, geneesmiddelen en minderjarigen
 • vragen over auteursrecht, merken, beeldrecht, tekeningen en modellen
 • bescherming van persoonlijkheidsrechten zoals auteurs- of kunstenaarsnaam en afbeelding
 • eerbied voor het privéleven en bescherming van persoonlijke gegevens
 • onlinereclame en elektronische kanalen
 • nieuwe reclametechnieken, productplacement, ‘teasing’ …
 • nieuwe informatietechnologieën
 • algemene vragen met betrekking tot overeenkomsten in de reclamesector