Alcoholconvenant

screen_shot_2015-08-06_at_14.58.40.png

Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken

In 2005 nodigde de Minister van Volksgezondheid de sector (waaronder de Raad voor de Reclame) en de consumentenorganisaties uit om tot een akkoord te komen over de te respecteren regels omtrent de communicatie rond alcoholhoudende dranken. Dat akkoord werd vastgelegd in een Convenant en de JEP werd aangeduid als officieel controleorgaan. Het Convenant werd aangepast in januari 2013. Op vraag van de bevoegde minister stelt de JEP jaarlijks een evaluatieverslag van de uitvoering van het Convenant op. De overheden hechten veel belang aan het respect voor deze tekst. In naam van de maatschappelijke verantwoordelijkheid is het dus cruciaal dat de reclamesector geïnformeerd wordt over de evolutie van de te volgen normen inzake alcoholreclame.

Download de documenten in pdf.

Documenten