UBA Position Paper 2 over de afschaffing 15% bureaucommissie

chancestofindjobthrurecruiterare15percent_myjobthoughts.jpg

In haar nieuwe Position Paper blijft UBA voorstander om de voormalige bureaucommissie in mindering te brengen van de bruto-tarieven. De adverteerders vragen een verdere harmonisatie en een uniform systeem, wat meer transparantie en duidelijkheid in de prijszetting van media kan brengen.

In juni 2015 besloot Medialaan om de bureaucommissie van 15% af te schaffen met ingang van 1 januari 2016 met als doel in een convergerende en digitale wereld meer uniformiteit te krijgen. De adverteerders zagen in de afschaffing van de bureaucommissie een stap in de juiste richting voor een transparanter prijsbeleid en waren vragende partij voor een harmonisering (cfr. UBA Position paper dd. november 2015). Het oorspronkelijk goed bedoeld initiatief heeft helaas niet geleid tot een eenduidige implementatie. De verschillende regies hebben gekozen voor verschillende systemen en dit zorgt voor onduidelijkheid.

Documenten

Agency