Content Marketing Briefing template

woman-reading-notes_4460x4460.jpg

Content marketing is een specifieke discipline en een briefing aan een agentschap zit dan ook anders in elkaar dan een briefing voor een campagne of een event. Om content marketing bureaus optimaal te kunnen briefen en hun expertise optimaal te benutten, kunt u nu gebruik maken van deze ‘Content Marketing Briefing template’, een praktisch werkdocument.

De template werd samengesteld door Custo-contentspecialisten, is 'powered by ACC' en gevalideerd door UBA via de Expert Community Content Marketing.

Het volledig invullen van deze template zal ervoor zorgen dat de informatie die u aan een agentschap doorgeeft, niet alleen juist is maar ook voldoende informatief en volledig. En dat is cruciaal, want alles wat volgt, vloeit voort uit een goede briefing.

Documenten

Content