UBA-ACC Event Client Briefing: Een praktische gids voor adverteerders

iStock-510310988.jpg

Zowel UBA als de ACC hebben als doel de samenwerking tussen opdrachtgevers en bureaus te professionaliseren teneinde een meer kwalitatieve output te bewerkstelligen. In deze context publiceren UBA en ACC de Event Client Briefing, een praktische gids voor het briefen van en efficiënt samenwerken met event marketing bureaus. 

Daarin wordt gevraagd om het type event te omschrijven, meer achtergrond te geven bij doelgroep, antecedenten, objectieven, boodschap, evaluatie en stil te staan bij richtlijnen, praktische modaliteiten en timing issues.

Download de documenten in pdf.

Documenten

Agency Sponsoring & Events