Wat is GDPR ?

Investigation-surveillance-of-cyber-crime-concept.-Curious-woman-looking-through-a-magnifying-glass-

GDPR of de ‘General Data Protection Regulation’ is de Europese verordening die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn. Zij behandelt de problematiek en het wettelijk kader van de verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens in de Europese Unie.

GDPR is gebaseerd op 4 pijlers:
  1. Transparantie: bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.
  2. Verantwoording: bedrijven zijn verplicht om verantwoording af te leggen voor de verwerking van persoonsgegevens.
  3. Consumentenrechten: GDPR introduceert het recht om vergeten te worden, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om zich te verzetten tegen profilering.
  4. Meldplicht: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur.
GDPR verandert significant de manier waarop bedrijven consumentengegevens kunnen gebruiken. Het is bijgevolg belangrijk om de impact van deze nieuwe regelgeving goed te begrijpen en de regels correct te implementeren.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be