Welke rechten geeft GDPR aan de consument?

Privacy-Access-login-PERFORMANCE-Identification-Password-Passcode-and-Privacy-862176488_3869x2579.jp

De GDPR-wetgeving geeft de consument nieuwe rechten. UBA zet ze voor u in alle duidelijkheid op een rijtje.

  • Recht op gegevenswissing: elke persoon heeft het recht te eisen dat u de persoonlijke data waarover u beschikt, wist. Andere wetten die u verplichten bepaalde data te bewaren gaan voor op deze regel. Ook soms recht op vergetelheid genoemd.
  • Recht op informatie: elke persoon heeft het recht heeft om op de hoogte te zijn van: welke data u over hem of haar verzamelt; waarvoor u deze data gebruikt; hoe lang u de data bewaart; welke rechtsgrond aan de basis ligt; hoe gebruik maken van andere rechten, zoals het recht om zijn data te raadplegen, te laten verbeteren, ...
  • Recht op inzage: elke persoon mag vragen hem te tonen over welke gegevens het exact gaat. U bent dan verplicht alle informatie die u heeft met de persoon te delen. Uiteraard is het van belang om de identiteit van de aanvrager te controleren.
  • Recht op overdraagbaarheid: elke persoon van wie u gegevens hebt verzameld, mag deze in elektronisch formaat (een xls, txt of csv bestand bijvoorbeeld) opvragen of laten doorsturen naar een nieuwe leverancier.
  • Recht op rectificatie: elke persoon heeft het recht om verbetering van zijn gegevens te vragen. Als bedrijf bent u dan verplicht deze te verbeteren voor u de gegevens opnieuw gebruikt.
  • Recht op verzet tegen profilering: elke persoon heeft het recht om u te vragen geen profilering (o.a. segmentatie) of automatische verwerking op zijn gegevens toe te passen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) is de nieuwe Europese wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Deze regels gaan in op 25 mei 2018 en zijn van toepassing op alle bedrijven die gevestigd zijn in de EU en op niet-Europese bedrijven die persoonsgegevens verwerken van personen uit de EU.

Voor eerstelijnsadvies over GDPR kan u terecht bij de UBA GDPR line http://www.ubabelgium.be/gdprline

Privacy