Wat is Artificiële Intelligentie?

iStock-664246660.jpg

Artificiële Intelligentie (AI) of Kustmatige Intelligentie (KI) is de wetenschap die zich bezig houdt met het creëren van intelligente machines. Het begrip intelligentie heeft vele definities en omvat o.a.: leren uit ervaringen; bestaande kennis aanwenden voor nieuwe problemen; logisch denken; abstract denken.

Veelal wordt aangenomen dat een machine intelligent is indien het dingen kan doen die we normaal gezien associëren met menselijke intelligentie. AI is vandaag in volle ontwikkeling dank zij goedkopere hardware, de exponentiële groei van beschikbare data en betere (deep learning) algoritmes. Er zijn nu reeds vele AI toepassingen zoals universele vertaalmachines, zelfrijdende wagens, computers die verslagen schrijven, enz… Ook in marketing wordt AI meer en meer toegepast. De steeds slimmer wordende chatbots zijn daar een mooi voorbeeld van. AI zal onze maatschappij op alle vlakken drastisch veranderen. Een aantal auteurs wijzen ook op de eventuele gevaren van AI.