Wat is Chatbot?

iStock-639266532.jpg

Een chatbot, een samenvoeging van de woorden 'chat' en 'robot', is een geautomatiseerde gesprekspartner die een dialoog aangaat met de online gebruiker. 

Het systeem probeert patronen te herkennen in de teksten en deze te interpreteren. Aan de verschillende patronen wordt dan een specifieke handeling gekoppeld. Het is de bedoeling dat de gebruiker de chatbot niet kan onderscheiden van een natuurlijke persoon. Door de snelheid waarmee artificial intelligence en machine learning zich de laatste jaren ontwikkelen, nemen ook de kracht en functionaliteiten van chatbots toe. De intelligente chatbot interpreteert teksten, leert van de gesprekken met de gebruikers en verbetert zichzelf. De snelle evolutie in Natural Language Processing (NLP), het interpreteren van taal, zorgt voor steeds beter functionerende chatbots. 
Een chatbot kan voor zeer uiteenlopende diensten worden ingezet. Steeds meer bedrijven gebruiken chatbots bij de klantenservice, waar zij de meest voorkomende vragen van consumenten kunnen beantwoorden.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be