Drie vragen aan Anja De Landsheer, PitchPoint, over Agency Rosters

DeLandsheer_Anja_7516-bewerkt-3.jpg

De problematiek van agency rosters staat vandaag erg in de belangstelling. Wij stelden Anja De Landsheer, partner bij PitchPoint, drie vragen over dit onderwerp.

Agency Rosters zijn vandaag een hot topic bij adverteerders. Wat is de problematiek ?

Wanneer we adverteerders vragen hoeveel marketing- en communicatiebureaus voor hun werken, wordt het antwoord alsmaar langer naarmate men erover nadenkt. Dikwijls is onduidelijk wie welke diensten levert en is er in het verleden een organische wildgroei geweest in de keuze van leveranciers door de verschillende departementen. Vaak zijn de noden van het bedrijf ondertussen ook veranderd en is het huidige rooster niet echt relevant meer. Groeiende complexiteit vereist ook specialisatie en vraagt meer van de marketing generalist. Maar meer leveranciers leiden snel tot inefficiënties en dalende effectiviteit. 

Hoeveel bureaus hebben we als adverteerder nodig ?

Zo weinig mogelijk en zoveel als écht nodig" is ons standaard-antwoord. De eerste krachtvector is dus 'rationalisatie': we willen zo weinig mogelijk bureau's omdat dit de complexiteit verlaagt, de merkconsistentie verhoogt, conflicten tussen bureau's vermijdt, duplicatie in dienstverlening wegwerkt en kostenbesparend werkt. De tweede krachtvector is 'specialisatie': we kunnen een extra bureau overwegen omdat zij bepaalde specialisaties beter beheersen en/of omdat zij schaalvoordelen kunnen bieden. Belangrijker nog dan de vraag 'hoeveel' is of het rooster wordt ondersteund door het meest effectieve operationeel model.

Hoe creëren we een ideaal agent rooster ?

Een plan van aanpak om een goed agency-roster op te bouwen bestaat uit 5 concrete stappen:

Alles start met de behoeftenanalyse uit het strategisch plan en de vraag naar de huidige en toekomstige noden. Vervolgens wordt het agency-roster onder de loep genomen. Op basis van deze audit start de optimalisatie van het agency-roster. We moeten hierbij kiezen voor het juiste model: gaan we voor een full-service bureau, een holding, een lead-agency of kiezen we voor een 'best-of-all-agencies-roster'? Om de samenwerking te optimaliseren wordt een governance model opgesteld. De laatste stap is het opmaken van een evaluatiemodel.

PitchPoint begeleidt adverteerders in hun relatie met bureaus.

Wilt u meer weten? Volg de opleiding "Hoe bepaal ik het agency roster dat het best aansluit bij wat mijn bedrijf nodig heeft?" op 7 februari.

Agency