Een gesprek met Anne-Sophie Vilain over UBA Academy

Anne-Sophie Vilain UBA Academy.jpg

De UBA Academy draait goed. Het opleidingsprogramma van de Unie der Belgische Adverteerders kreeg niet voor niets de WFA President’s Award 2013 for industry Leadership.

2017 was een recordjaar, maar de ambitie van de drijvende krachten achter de Academy - Anne-Sophie Vilain en Joanne Reyners, respectievelijk Training Manager en Training Coordinator – is om “het minstens even goed te doen” in 2018. Dat doel willen ze bereiken met een nieuw programma waarop zomaar even 23 nieuwe onderwerpen prijken. Globaal is meer dan een derde van de Master Classes voortaan gewijd aan de nieuwe kennis vereist door de digitale transformatie.

Een gesprek met Anne-Sophie Vilain.

Jullie vieren al het zevenjarige bestaan van de UBA Academy, klopt dat?

Inderdaad, de UBA Academy werd opgericht in 2011, op basis van de fundering van het Communication Management College dat we in 2008 opgericht hadden. Het is een dienst die we aan al onze leden aanbieden, het is inbegrepen in hun lidgeld. We zijn begonnen met 35 opleidingen en dat aantal is jaar na jaar toegenomen, volgens de noden van de markt. Vorig jaar zaten we aan 92 opleidingssessies waaraan 1.581 vakmensen deelnamen.
 
Los van het aantal hanteren we hoge kwaliteitseisen. Daarom bieden we de deelnemers een zeer uitgebreid en volledig evaluatieformulier. Vorig jaar haalden we een score van meer dan 90%.
 
Onze opleidingen zijn gemaakt voor adverteerders. Ze richten zich voornamelijk tot mensen die in marketing en communicatie werken, maar we hebben ook enkele IT- en HR-profielen. Doordat de perimeter van de marcom sector steeds uitgebreider wordt met nieuwe technologieën, betreffen onze opleidingen steeds meer profielen.
 
Wellicht zijn deze opleidingen sterk geëvolueerd, onder andere door de nieuwe technologieën?

Dat spreekt voor zich, wat de content betreft, omdat de vraag bestaat en onze vakgebieden steeds digitaler worden. Een derde van onze opleidingen zijn gewijd aan dit aspect dat permanent een groeiende professionalisering vereist.
 
Daarnaast zitten we met veel vragen over opleidingen via de digitale weg, maar wij zijn van oordeel dat het vak nog niet rijp is om een kwalitatief leerproces mogelijk te maken. Dat is dus in ontwikkeling, maar het is zeker niet de grootste troef van de UBA Academy. Die is immers sterk verankerd in het echte leven, in de ontmoeting, openheid en de gedeelde ervaring.
 
De Communication Master Classes omvatten 23 nieuwe onderwerpen. Wat voor onderwerpen behandelen jullie met al deze nieuwigheden?

We hebben 12 expertisedomeinen waarin we onze nieuwe opleidingen hebben onderverdeeld. De nieuwigheden hangen samen met de expressiedomeinen van digital - B2B blogging, search engine automation, digital media audit, social media data, SEO, smartphone video… - maar er is meer. Zo hebben we het Agency Roster (of hoe je het panel van bureaus dat het best aansluit bij je bedrijf kunt bepalen, nvdr) en de Media Pitch, ter aanvulling van de acht opleidingen die het domein van het Agency Management vormden.
 
De andere grote nieuwigheden hangen samen met Omnichannel & Sales.

Het gaat om een nieuw expertisedomein dat vroeger Shopper Marketing werd gedoopt en opengesteld wordt voor vijf nieuwe opleidingen: customer delight management, masterful sales presentations, omnichannel marketing, sales management optimization en sales performence measurement, bovenop de opleiding gewijd aan in-store communication.
 
Het is een domein dat ook veel veranderingen ondergaat. Iedereen weet dat marketing en sales steeds nauwer samenhangen. Daarom hebben we een partnerschap gesloten met de Sales Management Association (SMA), om aldus onze kennis te versterken en onze doelgroep te verruimen. Deze samenwerking wordt belichaamd door de invoering van een community van Omnichannel & Sales-experts.
 
Waar komen jullie opleidende experts vandaan? Zijn ze gemakkelijk te rekruteren?

We werken veel samen met experts die aan bureau- en mediazijde werken. De meeste komen uit passie, anderen vanwege de zichtbaarheid die we hun bieden. De vraag is sterk en er gaat een uitgebreide screening aan elke selectie vooraf. We onderzoeken eerst de onderwerpen die ze ons voorstellen, we bekijken of ze aansluiten bij de vraag, we bespreken hun benadering, we evalueren hun pedagogische competentie, checken hun referenties, enzovoort. Momenteel beschikken we over een netwerk van 75 docenten, van wie een vijftiental er dit jaar bijkomen. Het draagt bij tot de dynamiek van de UBA Academy.
 
Kun je iets meer vertellen over de Teamtraining Line?

Ook dat is iets nieuws en speelt in bij een vraag van onze leden. Diegenen die interne opleidingen willen organiseren voor hun team, kunnen contact met ons opnemen. We definiëren welke opleiding in ons programma het best aansluit bij hun noden, we kunnen de meest geschikte docenten via ons netwerk aanbevelen en we brengen de betrokkenen met elkaar in contact.
 
Aangezien de Academy nooit stilzit, zijn jullie ook gestart met workshops tijdens de zomer, een initiatief dat jullie deze zomer nog zullen versterken.

Inderdaad. We lanceren de tweede editie van het Talent Boost Camp. Deze workshops die beperkt zijn tot een twintigtal deelnemers, worden tijdens de zomer georganiseerd voor het middle en senior management. Dat stelt ons in staat het formaat aan te passen en opleidingen van een hele dag of twee dagen te organiseren; ze zijn langer en meer gericht op de praktijk. De tweede sessie van het Talent Boost Camp richt zich tot de deelnemers van de vorige jaren. Ze blikt terug op wat er geleerd werd: hoe zijn de lessen uit het eerste Boost Camp in de praktijk gebracht? De tweede dag werken we aan twee nieuwe Talenten: Coach en Strategist. Dat wordt allemaal in het groen, in de buurt van Brussel georganiseerd.