Wat is lead scoring?

lead-scoring.jpg

Een lead is een potentiële klant van wie u contactgegevens hebt. Lead scoring is een methode om deze leads kwantitatief te evalueren op basis van hun profiel en gedrag. 

Zo bepaalt u in welke fase van het aankoopproces iemand zich bevindt. Bij lead scoring geeft u punten aan uw leads. Hoe meer punten, hoe meer die persoon klaar lijkt voor een aankoop. Daarbij kijkt u naar verschillende criteria, zoals demografische kenmerken, interesse (website bezocht, webinar bekeken, white paper gedownload) en interactie (contactformulier ingevuld, infonummer gebeld, demo aangevraagd). U kunt ook negatieve punten toekennen, bijvoorbeeld wanneer een lead uw nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. Via marketing automation software berekent u vlot de totaalscores van uw leads. Die vertellen u hoe geïnteresseerd iemand is in uw aanbod, welke informatie nu relevant is voor hem of haar, en wanneer u iemands contactgegevens aan uw salesteam bezorgt.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be