Philippe Wallez herverkozen als voorzitter UBA

Screen Shot 2018-01-11 at 16.11.50.png

Op 22 februari organiseerde UBA haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Mia Venken, COO, gaf er een overzicht van de UBA activiteiten in 2017. Eric Spaepens, lid van het Comité van Intern Toezicht, presenteerde de financiële resultaten. Ook het budget 2018 werd aan de AV ter goedkeuring voorgelegd.

Naast de verkiezingen voor de nieuwe mandaten in de Raad van Bestuur kwam de verkiezing van de nieuwe voorzitter en van het directiecomité aan de beurt. De UBA statuten voorzien elke drie jaar voorzittersverkiezingen. Philippe Wallez (ING) stelde zich kandidaat voor een tweede termijn en werd met unanimiteit herverkozen.

Het directiecomité voor de periode 2018-2020 bestaat uit Mira De Maeyer (Omega Pharma) en Luc Suykens (P&G) als vice-voorzitters, Walter Torfs (BNP Paribas Fortis) als penningmeester en Kristof Ampe (Palm) als secretaris. Vanuit het permanente UBA-team zijn Chris Van Roey (CEO) en Mia Venken (COO) lid van het directiecomité.

Philippe Wallez feliciteerde het UBA-team voor de mooie kwantitatieve en kwalitatieve resultaten die in 2017 behaald werden. Daarnaast gaf hij een toelichting over de beleidspunten voor de volgende jaren, gecentreerd rond het creëren van lidmaatschapswaarde door te focussen op relevante content voor adverteerders, met een sterke UBA organisatie en gebaseerd op een breed community platform. Hij positioneerde UBA als uitgelezen centraal platform voor alle partijen actief in de brede marketing & communicatie community in België.