De kaap van 10 miljard online bestedingen in 2017 vlot behaald

iStock-825898776.jpg

De consument in België spendeerde meer dan 10 miljard euro online in het afgelopen jaar, een nieuw record voor de Belgische e-commerce sector. Het voorbije jaar winkelden 8,4 miljoen Belgische inwoners minstens één keer online, wat goed is voor een online omzet van 10,05 miljard euro. Dit komt neer op 87 miljoen aankopen.

De populairste categorie in 2017 was overduidelijk “vliegtuigtickets en accommodaties (niet in pakket)” met 86% van de bestedingen die binnen deze categorie online gebeuren. Dit blijkt uit cijfers van de BeCommerce Market Monitor, een onderzoek dat de VZW BeCommerce jaarlijks laat uitvoeren door GfK, dankzij, de steun van Worldline, PostNL en Google.

Online shopping breekt records in 2017

In 2017 werd een nieuw online record gevestigd. In vergelijking met 2016 werd 11% meer online gespendeerd, wat de totale online bestedingen in 2017 op 10,05 miljard euro brengt. Tevens werden 2% meer online aankopen gedaan, wat het totale aantal op 86,5 miljoen aankopen brengt. Het aantal mensen dat online een aankoop deed het afgelopen jaar, bleef dan weer stabiel ten opzichte van vorig jaar en strandt op 8,4 miljoen Belgische inwoners. Daarnaast neemt het belang van online winkelen steeds toe. In 2017 werd 17% van alle uitgaven online gedaan, terwijl dit in 2016 nog 16% was.

Maar liefst 63% van alle bestedingen aan diensten gebeurt online, terwijl dit voor producten op 9% ligt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de categorieën met het grootste aandeel online bestedingen allemaal diensten zijn. Binnen de categorie “vliegtuigtickets en accommodatie (niet in pakket)” bedraagt het online percentage zelfs 86%. Dit is de categorie die het vaakst online gekocht wordt. Op de tweede plaats zien we “tickets voor attracties en events”, met 75% online aankopen. De top 3 wordt afgesloten met 64% van de bestedingen aan “pakketreizen” die online werden uitgegeven.

In vergelijking met vorig jaar, zien we de sterkste groei binnen de categorie “voeding”. Deze trend werd reeds in 2016 ingezet en wordt hier bevestigd. Terwijl het aandeel bestedingen binnen deze categorie in 2016 nog op 1,1% lag, bedraagt het online aandeel nu 1,4%. Dit betekent een stijging van 27%.

Gebruiksgemak troef

Voor de consument is het grootste voordeel aan e-commerce het gemak om thuis iets te kunnen bestellen. Ongeveer vier op tien vindt dit een belangrijk voordeel van online shoppen. Hierbij aansluitend geeft ook meer dan één derde aan dat je veel tijd bespaart door online te winkelen.

Om nog meer mensen te overtuigen om online aankopen te verrichten, dient gewerkt te worden aan de verzendingskosten. Voor meer dan vier op tien blijft dit een belangrijk nadeel aan online winkelen. In vergelijking met vorig jaar geven ook meer mensen aan dat de leveringstijd een belangrijk nadeel aan online shoppen vormt. Bijna één vijfde benadrukt het ontbreken van een vrije keuze over de leveringstijd en daarnaast geeft ook meer dan één tiende de lengte van de leveringstijd aan als een drempel om online te bestellen.

Deze bevindingen sluiten perfect aan bij de trend “On Demand” die zich afspeelt in onze maatschappij. Mensen willen alles en wel meteen. Gebruiksgemak speelt hierbij een zeer belangrijke rol. De grootste voor- en nadelen van online shoppen kaderen perfect binnen deze trend. Mensen willen meteen kunnen bestellen en willen dit aan huis geleverd krijgen, wanneer zij het willen. Hierbij aansluitend zien we ook dat meer en meer mensen online aankopen doen via hun smartphone. In 2017 werd 6% van de online aankopen gedaan via smartphone, terwijl dit in 2016 nog 4% was. Eén tiende van de Belgen geeft aan dat ze zich in de “On Demand” trend kunnen vinden en op wereldniveau is dit reeds 14%. Bij de Belgische jongeren onder de 24 geeft zelfs 15% aan dat ze deze trend belangrijk vinden.

"De Nederlandse economie is anderhalve keer zo groot als de Belgische. Toch is de sector van e- commerce daar zowat tien keer zo groot als die in België. Als we alleen nog maar de evolutie in Nederland zouden volgen, wacht ons nog spectaculaire groei." "We hebben het vaak over de bedreigingen van digitalisering. Wie naar de cijfers kijkt, ziet gigantische mogelijkheden. "Kijken we naar België, dan groeit e-commerce sneller dan de economie als geheel. Vergelijken we met Nederland, dan wacht ons nog jaren aan sterke groei."

"Wie inzet op e-commerce zal de volgende jaren structureel sneller groeien dan de economie als geheel."

Deze presentatie zal worden besproken in de volgende Expert Community Panels op 18/04. Schrijf je nu in.

Research & Insights E-commerce & Sales