Wat is Ageism ?

ageism-uba.jpg

Ageism of leeftijdsdiscriminatie is een vorm van impliciete en expliciete discriminatie van individuen of groepen op basis van leeftijd en de gewoonte om mensen omwille van hun leeftijd te onderwaarderen. 

Het gaat daarbij om vooroordelen en om stereotypering. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt met betrekking tot oudere leeftijdsgroepen, maar de term dekt ook discriminatie naar jongeren.

Op basis van leeftijd worden generalisaties gemaakt, vaak op onvoldoende feiten gebaseerd. Door de toewijzing van dergelijk stereotype aan de groep gaat men er automatisch van uit dat een persoon die behoort tot deze groep deze eigenschappen ook meteen overneemt.

Een voorbeeld van ageism is discriminatie van ouderen op de arbeidsmarkt: oudere werknemers worden dan gezien als te duur, minder gemotiveerd en minder productief. Een ander voorbeeld is het vooroordeel dat oudere mensen minder goed kunnen omgaan met digitale media.

Men spreekt van 'visual ageism' wanneer ouderen onder-gerepresenteerd zijn in visuele communicatie of wanneer ze voorgesteld worden op een bevooroordeelde manier.

----------------------

Elke week zal UBA u een korte en relevante uitleg geven bij een woord dat we dagelijks tegenkomen in onze activiteitensector.

Programmatic buying, curated content, virtual reality, ... het zijn stuk voor stuk vaste termen geworden. En UBA heeft beslist om u te helpen die woorden beter te begrijpen.

Elke week wordt een nieuw 'Wat is' woord voorgesteld in lijn met relevante onderwerpen, nieuwsberichten en activiteiten.

Zijn er woorden die u graag eens in deze rubriek uitgelegd zou zien?

Stuur uw suggesties naar gregory@ubabelgium.be