Wat is Consent Management Platform?

GDPR.jpg

Een Consent Management Platform (CMP) is een gestandaardiseerd adtech platform waar online uitgevers hun gebruikers informeren over het type gegevens dat zij verzamelen en waar ze toelating vragen om deze data te gebruiken voor verdere gegevensverwerking. 

Sinds de invoering van de Europese GDPR-regulering is in de meeste gevallen de expliciete toestemming van gebruikers vereist om persoonsgegevens te verwerken. Bedrijven moeten transparant zijn over derde partijen aan wie ze gegevens doorgeven, moeten afzonderlijke toestemming vragen voor afzonderlijke doeleinden en moeten het voor mensen gemakkelijk maken hun toestemming in te trekken als zij dat willen. Een CMP faciliteert en standaardiseert deze procedures en zorgt er onder andere voor om de juiste pop-ups en widgets aan gebruikers te tonen, de toestemming op een correcte manier te vragen, deze informatie te bewaren en gebruikersverzoeken om gegevens te bewerken of te wissen af te handelen.

Er zijn een hele reeks CMP-tools op de markt beschikbaar, waaronder Cookie Consent, Cookie Consent Kit, Cookie Control, Cookiebot, Evidon/Crownpeak, OneTrust, Quantcast en TrustArc.