De politieke standpunten van de UBA

standpunten-uba.jpg

UBA vertegenwoordigt haar leden op een actieve manier en gaat op basis van duidelijke standpunten een open gesprek aan met de overheid. We vragen de overheid aandacht voor een aantal basisprincipes.

UBA neemt haar rol van representatieve woordvoerder en verdediger van maatschappelijk verantwoorde en duurzame communicatie ter harte. We doen dit zowel voor leden uit de commerciële- als uit de niet-commerciële sector.

UBA publiceert concrete guidelines zoals de charters ‘Maatschappelijk Verantwoord Communiceren’ en ‘Unstereotype Communication’. De consument en en de burger staan hier centraal. Waar nodig nemen we specifieke standpunten in via 'position papers'. Die geven de opinie van onze leden weer over 'ad hoc' thema's.

Voor volgende basisprincipes vragen we de aandacht van de overheid:

1. Stimuleer een breed, gezond en kwaliteitsvol media-ecosysteem


Volgens een studie van Deloitte levert 1 euro die in België aan reclame wordt uitgegeven de economie 5 euro op. De reclamesector is ook goed voor 87.000 jobs. Maar de Belgische mediawereld staat sterk onder druk. Meer dan 80% van de digitale advertentiemarkt is in handen van twee globale spelers. En van elke euro die aan digitale ads wordt besteed, vloeit 70 cent naar buitenlandse bedrijven. Het is dus belangrijk dat het Belgische mediabeleid focust op een breed en divers aanbod, op gezonde concurrentie en op het stimuleren van duurzame innovatie.

2. Ontwikkel een Belgische visie in een Europese context


De meeste reclame-investeringen in België zijn voor rekening van internationale bedrijven. Maar die worden vaak afgeschrikt door het kluwen aan verschillende regels per gewest. De basis voor een gezond reclamebeleid moet gestoeld zijn op Europese regelgeving.

3. Ondersteun zelfregulering en co-regulering


Zelfregulering is de efficiëntste manier om maatschappelijk verantwoorde communicatie te bevorderen. Dat is de taak van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), het controleorgaan voor de reclamesector. De JEP waakt over de naleving van algemene, sectoriële en intersectoriële codes. UBA ijvert bij de overheid om die zelfregulering maximaal te ondersteunen.

4. Hou regulering helder en coherent

Regulering kan ingrijpen als zelfregulering niet volstaat. Maar te veel regulering belemmert innovatie. Regels moeten met andere woorden helder, eenduidig en coherent zijn.

5. Eis transparantie van alle stakeholders


De overheid moet mediaspelers aansporen hun omzet- en bereikcijfers te publiceren op basis van externe audits. Zowel op nationaal als internationaal niveau (denk maar aan Facebook en Google).

6. Betrek adverteerders in het debat

De mediasector is een complex ecosysteem. De overheid moet zorgen voor een goed evenwicht tussen media, adverteerders en gebruikers door al deze groepen bij het beleid te betrekken. UBA vertegenwoordigt als enige de stem van de adverteerders en is daarom een belangrijke gesprekspartner voor de overheid.

Voor meer informatie, contacteer Chris Van Roey, chris@ubabelgium.be, 0495 557 150
 of Karim Debbah, karim@ubabelgium.be, 0496 204 351