Marketeers bezorgd over oligopolie Amazon, Facebook en Google

oligopole.jpg

Lawless Research en Factual deden in de VS onderzoek naar de houding van marketeers ten opzichte van de reclame-oligopolie van Google, Facebook en Amazon. Kernvraag is of de techbedrijven zich schuldig maken aan concurrentievervalsing door hun dominante marktposities.

Uit het onderzoek blijkt de respondenten gemiddeld 43% van hun advertentiebudgetten besteden aan de drie platformen. Hoe groter het advertentiebudget, hoe groter het bedrag dat aan deze platformen wordt besteed. Voor bedrijven met een jaarlijks budget van 50 miljoen dollar of meer, besteedt 46% meer dan 60% van hun budget aan de drie platformen.

Marketeers schatten de return positief in. Op de vraag "Is uw ROI op Amazon, Facebook en Google lager, ongeveer gelijk of hoger dan op andere platformen?" antwoordden iets minder dan de helft (49%) hoger, 44% ongeveer hetzelfde en 7% lager.

Niettegenstaande de positieve inschatting van de return, zegt  65% van de respondenten dat ze op zoek zijn naar alternatieven. Marketeers zijn bezorgd over het oligopolie dat hun advertentiemogelijkheden beperkt.

Volgens diverse media is er tegen de drie bedrijven in de VS een antitrustonderzoek in aantocht. Kernvraag is of de techbedrijven zich schuldig maken aan concurrentievervalsing door hun dominante marktposities.