Wat is Fog Computing ?

Fog.jpg

Fog computing, ook bekend als fog netwerking of fogging, is een term gecreëerd door Cisco, om een computing laag te beschrijven tussen de Cloud en een IoT (Internet-of-Things) apparaat. Data, rekenwerk, opslag en toepassingen worden in het netwerk gedistribueerd op de meest logische, efficiënte plaats tussen de databron en de cloud.

Randapparaten bezitten niet altijd de nodige rekenkracht en het verzenden van data naar de cloud kan daarnaast privacy-, veiligheids- en juridische implicaties hebben. Bij Fog computing wordt een dedicated apparaat geplaatst tussen de apparaten die data genereren en de cloud. Daardoor kan op geselecteerde data direct actie ondernemen worden en kunnen bij een verminderde internetverbinding de meest kritieke processen ongehinderd voortgaan.
Fog computing is vooral geschikt voor IoT-gebaseerde oplossingen die geografisch verspreid liggen en voor IoT applicaties die een grote hoeveelheid data genereren en deze naar de Cloud moeten uploaden om daar te worden verwerkt.