Wat is CAC?

CAC-V2.jpg

De Customer Acquisition Cost (CAC) is de (marketing- en sales-) kost die gemaakt wordt voor het werven van een klant.

De CAC wordt berekend door de kosten van klantenwerving te delen door het aantal extra klanten dat door het bedrijf wordt verworven als gevolg van de klantenwervingsstrategie.
De CAC moet gezien worden in combinatie met de Lifetime Value (LTV) van een klant. De LTV is de brutomarge van een bepaalde klant gedurende de levensduur van de relatie. De brutomarge moet rekening houden met de kosten voor ondersteuning, installatie en onderhoud.
Een klassieke ratio is LTV/CAC. Deze geeft aan of de investering om een nieuwe klant binnen te halen (CAC), uiteindelijk ook genoeg oplevert (LTV). Een hogere CAC kan gerechtvaardigd zijn bij klanten met een hoge LTV.
Tenslotte is ook de ‘payback period’ in dit perspectief belangrijk. Dit is de periode om de kosten voor het werven van een klant terug te verdienen. De terugverdientijd bepaalt hoe snel u opnieuw kunt investeren in uw bedrijf.