ePrivacy regulering laat op zich wachten

ePrivacy.jpg

In mei 2018 trad de 'General Data Protection Regulation’ (GDPR) in voege. Daarnaast werkt Europa aan een politiek akkoord rond een nieuwe 'ePrivacy Regulation’ (ePR) die oorspronkelijk eveneens in 2018 van kracht zou gaan. De grote lijnen van deze wetgeving zijn ondertussen bekend. Maar het akkoord blijft uit.  

Tot op vandaag blijven er grote discussies en worden er steeds nieuwe amendementen ingediend. Er blijven ook inconsistenties tussen GDPR en ePR bestaan.

De belangrijkste discussiepunten bij de ePR zijn:

  • alleen data bij expliciete toelating van de gebruiker
  • de toelating kan eventueel gegeven worden op browser/app niveau
  • cookie walls worden verboden
  • voor sommige ‘analytics’ is geen specifieke toelating nodig

Het is onduidelijk wanneer de regulering van kracht zal gaan. We houden vandaag rekening met 3 scenario’s:

  • de tekst zoals die er vandaag is wordt goedgekeurd; de regulering zou dan eind 2021 in voege kunnen treden.
  • de discussies van vandaag gaan verder, maar de tekst blijft gebaseerd op het huidige voorstel van de commissie; de regulering zou dan in de loop van 2022 in voege kunnen treden.
  • de huidige tekst wordt verworpen en een wordt een nieuwe tekst opgemaakt; dat zou kunnen betekenen dat ePR maar eerst in 2024 in voege treedt.

UBA zorgt ervoor, o.a. via WFA, om het standpunt van de adverteerder kenbaar te maken aan de nationale en Europese instanties.