Wat is Generation Alpha?

générations du monde.jpg

Marketeers hebben generaties wereldwijd opgedeeld in verschillende groepen die een gelijkaardig gedrag vertonen.

Zo kennen we de 'Baby Boomers'  (ruwweg 1945-1960), 'Generation X' (±1961 -1980), 'Millennials' of 'Generation Y' (±1981-1995) en 'Generation Z' (±1996-2010). De nieuwste generatie wordt 'Generation Alpha' genoemd en is geboren na 2010 (wellicht zal dit gaan tot 2025).
De eigenschappen van generaties beginnen zich pas te manifesteren in de adolescentie. Het is bijgevolg nog vroeg om de kenmerken van deze generatie in kaart te brengen. Toch kunnen we al een aantal kenmerken onderkennen.
Het is een generatie kinderen die gevormd wordt in huishoudens die vaker in niet-klassieke gezinnen opgroeien, meer verandering meemaken en steeds meer in stedelijke omgevingen leven. Ze zijn flexibeler en zeer goed opgeleid. Zij gaan goed om met technologie die snel op hun impulsen reageert waardoor het ook een ongeduldige generatie is. Maar tegelijkertijd zijn ze erg bezig met solidariteit en gelijkheid.