Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook expertise-partners toetreden tot UBA

UBA30.png

De grenzen tussen adverteerder, mediabedrijven en dienstverleners vervagen. Consumenten waren nog nooit zo mondig en de mondiale samenleving was nog nooit zo complex. Om in de veranderende wereld haar leiderschapsrol te kunnen blijven vervullen en hét expertisecenter binnen marketing en communicatie te blijven, verruimt UBA haar ledenprofiel. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook expertise-partners toetreden tot UBA.

UBA vertegenwoordigt vandaag 347 toonaangevende bedrijven en 1.050 merken die samen het merendeel van de reclame-investeringen in België voor hun rekening nemen. Bovendien speelt de UBA-ledencommunity al jaren een richtinggevende rol in het marketing-ecosysteem en is een vertrouwd baken geworden voor bedrijven, consumenten en maatschappij.

UBA vervult die leiderschapsrol door de toepassing van 4 strategische principes:  inspireren, beïnvloeden, faciliteren en verbinden. Om deze principes nog beter te kunnen invullen, verruimt UBA haar ledenprofiel. Partners met een uitgesproken marketing expertise zoals mediabedrijven, dienstverlenende bedrijven en start-ups kunnen vanaf 1 januari toetreden tot UBA.

Het DNA, de visie en de missie van UBA verandert echter niet. De focus op adverteerders en de maatschappelijke rol voor en door merken blijft centraal. Om de merkenvisie te benadrukken en omdat de term “adverteerder” in de engste zin van het woord al lang de lading niet meer dekt, verandert de vereniging de invulling van haar naam “Unie van Belgische Adverteerders” naar “United Brands Association”, of kortweg UBA.

Door de verschillende partijen binnen de organisatie met elkaar te verbinden ambieert UBA een rijkere samenwerking, meer innovatie en kennisdeling tussen de verschillende spelers. Hiermee neemt UBA haar actieve rol op in een meer agile en efficiënter ecosysteem.


Voor bijkomende info:

Contacteer Chris Van Roey, CEO, chris.vanroey@ubabelgium.be of via GSM 0495 55 71 50