Wat is CERM?

covid security.jpg

CERM is de afkorting voor COVID Event Risk Model. Het CERM helpt organisatoren van evenementen en lokale besturen om het veiligheidsrisico van een evenement in kaart te brengen en te evalueren onder welke voorwaarden het evenement veilig kan doorgaan om besmetting te voorkomen.

Via www.covideventriskmodel.be kan een vragenlijst ingevuld worden, waarna de activiteit of evenement een rood, oranje of groen label krijgt met het oog op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters: zoals hygiëne, sociale afstand en de doelgroep van het event.

  • Een rood label geeft aan dat het event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus
  • Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico te beperken
  • Een groen label geeft aan dat het event COVID-veilig is

Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

Sponsoring & Events