Wat is IDFA?

IDFA.jpg

IDFA staat voor 'Identifier for Advertisers' en is een random gegenereerde identificatie in een iOS-omgeving (iPhones, iPads, Apple TV) die door Apple wordt toegewezen aan een apparaat. Op die manier wordt een gebruiker geïndentificeerd zonder persoonlijke informatie te onthullen.

Adverteerders gebruiken dit om aangepaste reclame te verzenden via targeted advertising. Via IDFA wordt een adverteerder ook op de hoogte gebracht wanneer een gebruiker een actie heeft ondernomen. Bijvoorbeeld wanneer hij op hun advertentie klikt of de app installeert.
Door het activeren van de optie 'limit ad tracking' (of LAT) kan de gebruiker instellen dat hij geen gerichte advertenties wil en de gebruikersinformatie wordt in dat geval als blanco weergegeven. Ongeveer 20% van de iOS-gebruikers hebben LAT ingeschakeld. Maar vanaf versie iOS14 zijn IDFA's alleen nog beschikbaar via opt-in.
Google's Android heeft ook een mobiele ID genaamd Android Advertising ID (AAID) of Google Play Services ID voor Android (GPS ADID). Dit werkt op dezelfde manier als Apple's IDFA.

Data & Technology