Wat is snippet?

fragment.jpg

Snippet is een Engelse term voor 'een stukje informatie'. Het is een fragment van een langere tekst om een eerste indruk te geven van de volledige versie.

Zoekmachines tonen op hun resultatenpagina snippets, samen met de titel en de URL van de gevonden pagina. De snippet is het eerste wat de gebruiker te zien krijgt en geeft inzicht over de context waarin de zoekwoorden in de tekst voorkomen. Een aantrekkelijke snippet verhoogt de kans dat een gebruiker het resultaat aanklikt.
Indien naast tekst ook andere elementen getoond worden (bvb. beoordelingssterren, afbeeldingen of onderverdelingen) spreken we van 'rich snippets'.
'Featured snippets' zijn snippets die onmiddellijk in de resultatenpagina een antwoord geven op de zoekopdracht (quick answers). Meestal staan ze op de zoekpagina bovenaan.
Snippets worden ook in e-mailprogramma's gebruikt. In de lijst met e-mailberichten staan dan -naast de afzender en het onderwerp- de eerste zinnen van het bericht. Door deze snippets slim te gebruiken wordt het openingspercentage van de e-mails verhoogd.