Wat is Pareto-principe?

pareto.jpg

Het Pareto-principe is een algemene regel die stelt dat 80% van de uitkomsten of output dikwijls bepaald wordt door slechts 20% van de oorzaken of input. Vandaar dat deze ook de 80/20-regel of de 20/80-regel wordt genoemd.

Het principe werd oorspronkelijk beschreven door Vilfredo Pareto. Hij observeerde dat 80% van de Italiaanse economie werd beheerst door 20% van de bevolking. Joseph Juran ontdekte nadien dat deze verhouding op veel meer gebieden toepasbaar was, zowel economische als zakelijke als niet-zakelijke. Hij veralgemeende het principe tot de 80/20 regel.
De verhouding van 80/20 moet niet letterlijk worden genomen en kan in de praktijk dus ook per onderwerp verschillen. De kerngedachte is dat het overgrote deel van de resultaten komen uit een beperkt deel van de inspanningen.
Het Pareto-principe wordt in de meeste gevallen gebruikt om prioriteiten te stellen. De Pareto-analyse is een manier om de 20% oorzaken die 80% van het resultaat tot gevolg hebben in kaart te brengen.